sekretariat@szpital.dzierzoniow.pl
Praca zobacz mapę strony

Pielęgniarka do pracy w Bloku Operacyjnym Okulistycznym

 

NZOZ Szpital Powiatowy w Dzierżoniowie Sp. z o. o. zatrudni pielęgniarkę posiadającą specjalizację lub kurs kwalifikacyjny w zakresie pielęgniarstwa operacyjnego, ewentualnie chętną do podniesienia kwalifikacji w tym zakresie, do pracy w Bloku Operacyjnym Okulistycznym. Praca w pełnym wymiarze czasu pracy. Forma zatrudnienia (umowa                   o pracę, zlecenie lub kontrakt) dowolna, do uzgodnienia.

Kontakt:

tel. 723 691 715

e-mail: kadry@szpital.dzierzoniow.pl

 

 

Pielęgniarka w Oddziale Internistycznym

NZOZ Szpital Powiatowy w Dzierżoniowie Sp. z o. o. zatrudni od zaraz pielęgniarkę do pracy w Oddziale Internistycznym w pełnym wymiarze etatu lub na dyżury.
Forma zatrudnienia (umowa o pracę lub umowa cywilnoprawna) oraz wynagrodzenie do uzgodnienia.

Kontakt:
Tel. 723 691 715
e–mail: kadry@szpital.dzierzoniow.pl
www.szpital.dzierzoniow.pl

Dzierżoniów, 21.12.2016 r.

Diagnosta Laboratoryjny

DIAGNOSTA LABORATORYJNY

NZOZ Szpital Powiatowy w Dzierżoniowie Sp. z o. o.
zatrudni

DIAGNOSTĘ LABORATORYJNEGO
w Medycznym Laboratorium Diagnostycznym (MLD)/ Pracowni Serologii

 1. Wymagania kwalifikacyjne:
  Wykształcenie wyższe medyczne – Wydział Analityki Medycznej.
  Aktualne prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego (diagnosta wpisany na listę KIDL).
  Uprawnienia serologiczne i transfuzjologiczne do samodzielnego wykonywania badań i autoryzacji wyników.
  Aktualna książeczka zdrowia do celów sanitarno – epidemiologicznych.
  Szczepienia przeciwko WZW typu B (3 dawki).
 2. Warunki pracy:
  Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub na podstawie umowy cywilnoprawnej na pełnienie samodzielnych dyżurów medycznych.
  Warunki płacy do uzgodnienia.
  Praca we wszystkie dni tygodnia w godz. od 7:00 do 19:00 i od 19:00 do 7:00
  lub od 7:25 do 15:00 + dyżury.
 3. Wymagane dokumenty:
  a) list motywacyjny i curriculum vitae podpisane własnoręcznie,
  b) zgoda na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych do celów rekrutacji,
  c) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje.
 4. Miejsce i forma składania dokumentów.
  Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesyłać na adres:

NZOZ Szpital Powiatowy w Dzierżoniowie Sp. z o.o.,
58-200 Dzierżoniów, ul. Cicha 1 lub e–mail: kadry@szpital.dzierzoniow.pl
Ewentualne dodatkowe informacje pod nr tel. 74 8344 164, 723 691 715
Kierownik Laboratorium – 724 990 213.

Zapraszamy do składania ofert.

Kierownik Izby Przyjęć

NZOZ Szpital Powiatowy w Dzierżoniowie Sp. z o. o.
zatrudni lekarza na stanowisko
Kierownika Izby Przyjęć

1. Wymagania kwalifikacyjne:
a) wykształcenie wyższe medyczne,
b) prawo wykonywania zawodu lekarza.

2. Warunki pracy :
Oferujemy pracę w wymiarze pełnego etatu.
Forma zatrudnienia oraz warunki pracy i płacy do uzgodnienia.

3. Wymagane dokumenty:
a) list motywacyjny i curriculum vitae podpisane własnoręcznie,
b) zgoda na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych do celów rekrutacji,
c) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje.

4. Ogólny zakres obowiązków:
Organizacja pracy w Izbie Przyjęć oraz nadzór nad jej funkcjonowaniem
Świadczenie usług medycznych lekarskich w Izbie Przyjęć.

5. Miejsce i forma składania dokumentów.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesyłać na adres:

NZOZ Szpital Powiatowy w Dzierżoniowie sp. z o.o.,
58-200 Dzierżoniów, ul. Cicha 1 lub e–mail: kadry@szpital.dzierzoniow.pl
tel. 74 8344 164, 723 691 715.

Zapraszamy do składania ofert.

Kierownik Pracowni Serologii

1. Wymagania kwalifikacyjne:
▪ wykształcenie wyższe medyczne – Wydział Analityki Medycznej,
▪ aktualne prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego,
▪ specjalizacja w zakresie laboratoryjnej transfuzjologii medycznej,
▪ uprawnienia serologiczne i transfuzjologiczne do samodzielnego wykonywania badań i autoryzacji wyników,
▪ aktualna książeczka zdrowia do celów sanitarno – epidemiologicznych,
▪ szczepienia przeciwko WZW typu B (3 dawki).
2. Warunki pracy:
Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze godzin.
3. Wymagane dokumenty:
a) list motywacyjny i curriculum vitae podpisane własnoręcznie,
b) zgoda na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych do celów rekrutacji,
c) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje.
4. Ogólny zakres obowiązków:
Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za nadzorowanie pracy i zapewnienie sprawnego funkcjonowania Pracowni Serologii oraz będzie się zajmowała wykonywaniem badań i autoryzacją wyników w Banku Krwi i Pracowni Serologii oraz prowadzeniem niezbędnej dokumentacji medycznej.
5. Miejsce i forma składania dokumentów.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesyłać na adres:

NZOZ Szpital Powiatowy w Dzierżoniowie Sp. z o.o.,
58-200 Dzierżoniów, ul. Cicha 1 lub e–mail: kadry@szpital.dzierzoniow.pl
Ewentualne dodatkowe informacje pod nr tel. 74 8344 164, 723 691 715

Zapraszamy do składania ofert.

Lekarz Radiolog

NZOZ Szpital Powiatowy w Dzierżoniowie Sp. z o. o. zatrudni lekarza radiologa w zakresie opisywania zdjęć rtg oraz wykonywania badań usg w czasie podstawowej ordynacji Działu Radiologii oraz na poddyżurach.
Forma zatrudnienia i wynagrodzenie do uzgodnienia.
Zapraszamy do składania ofert.

Kontakt:

Lekarze do pracy w poradni POZ

NZOZ Szpital Powiatowy w Dzierżoniowie Sp. z o. o. zatrudni od zaraz lekarzy specjalistów lub lekarzy po 3 roku specjalizacji w dziedzinie: medycyny rodzinnej, chorób wewnętrznych i pediatrii do pracy w Poradni Lekarza POZ.
Forma zatrudnienia i wynagrodzenie do uzgodnienia.
Zapraszamy do składania ofert.

Kontakt:

Lekarze do Izby Przyjęć

NZOZ Szpital Powiatowy w Dzierżoniowie Sp. z o. o. zatrudni od zaraz lekarzy do Izby Przyjęć.

Oferujemy umowę o pracę lub inną formę zatrudnienia. Zapraszamy do składania ofert.

 

Kontakt:

LEKARZE SPECJALIŚCI LUB W TRAKCIE SPECJALIZACJI W DZIEDZINIE GINEKOLOGII I POŁOŻNICTWA, NEONATOLOGII I OKULISTYKI

NZOZ Szpital Powiatowy w Dzierżoniowie Sp. z o. o. zatrudni od zaraz lekarzy: ginekologa, położnika, neonatologa i okulistów po 3 roku specjalizacji do pełnienia dyżurów.

Forma zatrudnienia i wynagrodzenie do uzgodnienia

Kontakt:

LEKARZ LARYNGOLOG

NZOZ Szpital Powiatowy w Dzierżoniowie Sp. z o. o. zatrudni lekarza laryngologa w zakresie udzielania konsultacji laryngologicznych pacjentom szpitala. Forma zatrudnienia i wynagrodzenie do uzgodnienia.
KONTAKT:
• Tel. 723 691 715
• E-mail: kadry@szpital.dzierzoniow.pl

Listopad 2016 r.

Lekarze do pracy w Oddziale Pediatrycznym

 

NZOZ Szpital Powiatowy w Dzierżoniowie Sp. z o. o. zatrudni od zaraz lekarzy specjalistów lub w trakcie specjalizacji z pediatrii do pracy w Oddziale Pediatrycznym w czasie podstawowej ordynacji oddziału oraz na pełnienie dyżurów medycznych.

Posiadamy również wolne miejsca specjalizacyjne.

Forma zatrudnienia (umowa o pracę, zlecenie lub kontrakt) i wynagrodzenie do uzgodnienia.

Zapraszamy do składania ofert.

Kontakt:

tel. 723 691 715

e-mail: kadry@szpital.dzierzoniow.pl