sekretariat@szpital.dzierzoniow.pl
Praca zobacz mapę strony

KOMUNIKAT

Szanowni Państwo !

Informujemy, iż dokumenty aplikacyjne składane w odpowiedzi na zamieszczone poniżej oferty pracy powinny zawierać zgodę na przetwarzanie danych.

Dokument do pobrania:
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Klauzula informacyjna dla kandydata do pracy

Klauzula informacyjna dla wolontariuszy

Aktualizacja 14.06.2019 r.

REFERNT DS. KADR i PŁAC

NZOZ Szpital Powiatowy w Dzierżoniowie Sp. z o.o. zatrudni referenta ds. kadr i płac

http://szpital.dzierzoniow.pl/wp-content/uploads/2019/10/ogloszenie-kadry-4.pdf

Zakres obowiązków:

 • pełna obsługa kadrowo – płacowa pracowników,
 • przygotowywanie pełnej dokumentacji kadrowej (umowy, świadectwa pracy, aneksy, zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu),
 • naliczanie wynagrodzeń, sporządzanie i weryfikacja list płac,
 • sporządzanie i przekazywanie deklaracji do US, ZUS, PFRON, GUS,
 • ustalanie uprawnień urlopowych, ewidencja i rozliczanie urlopów pracowniczych, kontrola ewidencji czasu pracy,
 • sporządzanie i rozliczanie umów cywilno – prawnych,
 • wprowadzanie i aktualizowanie danych do systemu kadrowo – płacowego,
 • pozostałe prace administracyjne związane z obsługą kadrowo-płacową.

Wymagania:

 • wykształcenie minimum średnie,
 • znajomość zagadnień z zakresu kadr i płac, w tym sporządzania dokumentów w zakresie zatrudniania i zwalniania, prowadzenia akt osobowych, naliczania wynagrodzeń, rozliczania czasu pracy,
 • inicjatywa w działaniu, sumienność, dokładność i samodzielność w wykonywaniu obowiązków, wysoka kultura osobista

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na pełny etat,
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie ofert na adres mailowy: kadry@szpital.dzierzoniow.pl  w terminie do dnia 28 października 2019 r.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

SKŁADAJĄC SWOJĄ OFERTĘ, PROSIMY O ZAMIESZCZENIE PONIŻSZEGO OŚWIADCZENIA:

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

„Ja niżej podpisany, zgodnie z art. 7 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie przesłanych przeze mnie danych:

 • do włączenia do bazy kandydatów,
 • do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego,
 • do przetwarzania ich w procesach rekrutacji na podobne stanowiska w przyszłości przez NZOZ Szpital Powiatowy w Dzierżoniowie Sp. z o.o., będącego administratorem danych osobowych.

Zostałam(łem) poinformowana(y), że podanie przeze mnie danych osobowych, za wyjątkiem art.22Kodeksu Pracy jest dobrowolne.

Zostałam(łem) poinformowana(y), że okres przechowywania moich danych osobowych wynosi 6 m-cy i po tym czasie zostaną one usunięte.

Oświadczam, że zostałam(em) poinformowana(y) o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia, jak również prawie do wycofania zgody w każdym czasie”.

………………………….

Data i czytelny podpis

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

DIAGNOSTA LABORATORYJNY W PRACOWNI BAKTERIOLOGII

NZOZ Szpital Powiatowy w Dzierżoniowie Sp. z o. o. zatrudni diagnostę laboratoryjnego do pracy w Pracowni Bakteriologii (mile widziani również absolwenci studiów na kierunku Analityki Medycznej).

KONTAKT:

tel. 723 691 715

e-mail: kadry@szpital.dzierzoniow.pl

Dzierżoniów: 15.10.2019r.

LEKARZ INTERNISTA

NZOZ Szpital Powiatowy w Dzierżoniowie Sp. z o. o. zatrudni od zaraz lekarza specjalistę w dziedzinie chorób wewnętrznych do pracy w Oddziale Internistycznym w wymiarze pełnego etatu lub na dyżury.

Oferujemy dogodne warunki pracy, miłą atmosferę, stabilność zatrudnienia, możliwość dokształcania i doświadczenia. Dowolna forma zatrudnienia (umowa o pracę, zlecenie, kontrakt).

Kontakt:

tel. 723 691 715

e-mail: kadry@szpital.dzierzoniow.pl

 

11.09.2019 r.

PIELĘGNIARKA OPERACYJNA W BLOKU OPERACYJNYM

NZOZ Szpital Powiatowy w Dzierżoniowie Sp. z o. o. zatrudni pielęgniarkę operacyjną do pracy w Bloku Operacyjnym w pełnym wymiarze czasu pracy lub na dyżury.
Forma zatrudnienia (umowa o pracę lub umowa cywilnoprawna) do uzgodnienia.

Kontakt:
Tel. 723 691 715
e–mail: kadry@szpital.dzierzoniow.pl
www.szpital.dzierzoniow.pl

Dzierżoniów, 09.08.2019 r.

PIELĘGNIARKA ANESTEZJOLOGICZNA W DZIALE ANESTEZJOLOGII

NZOZ Szpital Powiatowy w Dzierżoniowie Sp. z o. o. zatrudni pielęgniarkę anestezjologiczną do pracy w Dziale Anestezjologii w pełnym wymiarze czasu pracy lub na dyżury.
Forma zatrudnienia (umowa o pracę lub umowa cywilnoprawna) do uzgodnienia.

Kontakt:
Tel. 723 691 715
e–mail: kadry@szpital.dzierzoniow.pl
www.szpital.dzierzoniow.pl

Dzierżoniów, 09.08.2019 r.

PIELĘGNIARKA W ODDZIALE OKULISTYCZNYM

NZOZ Szpital Powiatowy w Dzierżoniowie Sp. z o. o. zatrudni od zaraz pielęgniarkę do pracy w Oddziale Okulistycznym w pełnym wymiarze etatu lub na dyżury.
Forma zatrudnienia (umowa o pracę lub umowa cywilnoprawna) oraz wynagrodzenie do uzgodnienia.

Kontakt:

tel. 723 691 715

e-mail: kadry@szpital.dzierzoniow.pl

15.01.2019 r.

Opiekun Medyczny

NZOZ SZPITAL POWIATOWY W DZIERŻONIOWIE SP. Z O.O. ZATRUDNI NA STANOWISKO OPIEKUNA MEDYCZNEGO
Zakres obowiązków:
• rozpoznawanie problemów opiekuńczych osoby chorej i niesamodzielnej,
• współpraca z pielęgniarką w zakresie planowania i realizowania planu opieki nad osobą chorą i niesamodzielną,
• pomoc pielęgniarce podczas wykonywania zabiegów pielęgniarskich,

• pomaganie osobie chorej i niesamodzielnej lub jej wyręczanie w zaspokajaniu potrzeb związanych z utrzymaniem w czystości ciała, z odżywianiem, z utrzymaniem aktywności ruchowej,
• pomaganie w zmianie pozycji ciała i transportowanie pacjentów,
• przeprowadzanie dezynfekcji i mycia sprzętu, z którego korzystają pacjenci.

Wymagania:
• wykształcenie średnie w zakresie opiekuna medycznego,
• dyplom opiekuna medycznego,
• szczepienia przeciwko wzw typu B,
• sumienność, dokładność i samodzielność w wykonywaniu obowiązków, dobra organizacja pracy.
Oferujemy:
• stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na pełny etat.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie ofert na adres mailowy: kadry@szpital.dzierzoniow.pl

SKŁADAJĄC SWOJĄ OFERTĘ, PROSIMY O DOŁĄCZENIE OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCEGO ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

07.01.2019 r.

Salowa

NZOZ SZPITAL POWIATOWY W DZIERŻONIOWIE SP. Z O.O. ZATRUDNI NA STANOWISKO SALOWEJ
Zakres obowiązków:
• przygotowywanie roztworów środków dezynfekcyjnych i detergentów,
• przeprowadzanie dezynfekcji i mycia powierzchni,
• zachowanie w należytej czystości i porządku wyznaczonych pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych oraz znajdującego się w nich sprzętu
• przekazywanie brudnej bielizny do pralni oraz odbioru czystej bielizny z magazynu,
• udzielanie pomocy w transporcie pacjentów,
• usuwanie odpadów z miejsca ich powstawania do wyznaczonych punktów segregacji.
Wymagania:
• wykształcenie minimum zawodowe,
• szczepienia przeciwko wzw typu B,
• sumienność, dokładność i samodzielność w wykonywaniu obowiązków, dobra organizacja pracy.
Oferujemy:
• stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na pełny etat.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie ofert na adres mailowy: kadry@szpital.dzierzoniow.pl

SKŁADAJĄC SWOJĄ OFERTĘ, PROSIMY O DOŁĄCZENIE OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCEGO ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

07.01.2019 r.

Diagnosta Laboratoryjny w Medycznym Laboratorium Diagnostycznym

NZOZ Szpital Powiatowy w Dzierżoniowie Sp. z o. o. zatrudni diagnostę laboratoryjnego do pracy w Medycznym Laboratorium Diagnostycznym (mile widziani również absolwenci, studenci ostatniego roku studiów Analityki Medycznej/ Medycyny Laboratoryjnej).

Kontakt:

tel. 723 691 715

e-mail: kadry@szpital.dzierzoniow.pl

 

Aktualizacja: 27.06.2018 r.

Diagnosta Laboratoryjny w Pracowni Serologii Transfuzjologicznej

NZOZ Szpital Powiatowy w Dzierżoniowie Sp. z o. o. zatrudni diagnostę laboratoryjnego z uprawnieniami do pracy w Pracowni Serologii Transfuzjologicznej.

Kontakt:

tel. 723 691 715

e-mail: kadry@szpital.dzierzoniow.pl

Aktualizacja: 27.06.2018 r.

Kierownik Działu Pomocy Doraźnej

NZOZ Szpital Powiatowy w Dzierżoniowie Sp. z o. o. zatrudni od zaraz lekarza specjalistę lub w trakcie specjalizacji najchętniej w dziedzinie medycyny ratunkowej, chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej, chirurgii dziecięcej, anestezjologii i intensywnej terapii, ortopedii i traumatologii narządu ruchu lub ortopedii i traumatologii lub posiadającego staż pracy w wymiarze 3 tys. godzin w szpitalnym oddziale ratunkowym, zespole ratownictwa medycznego, lotniczym zespole ratownictwa medycznego lub izbie przyjęć w szpitalu na stanowisko Kierownika Działu Pomocy Doraźnej.

Oferujemy atrakcyjne warunki wynagrodzenia, dogodne warunki pracy, miłą atmosferę, stabilność zatrudnienia, możliwość dokształcania i doświadczenia. Forma zatrudnienia (umowa o pracę, zlecenie, kontrakt) oraz wymiar zatrudnienia (pełen etat lub dyżury) do uzgodnienia.

Kontakt:

tel. 723 691 715

e-mail: kadry@szpital.dzierzoniow.pl

Aktualizacja 21.11.2018 r.

Lekarz w zespole ratownictwa medycznego

NZOZ Szpital Powiatowy w Dzierżoniowie Sp. z o. o. zatrudni od zaraz lekarza specjalistę lub w trakcie specjalizacji w dziedzinie medycyny ratunkowej, chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej, chirurgii dziecięcej, anestezjologii i intensywnej terapii, ortopedii i traumatologii narządu ruchu lub ortopedii i traumatologii lub posiadającego staż pracy  w wymiarze 3 tys. godzin w szpitalnym oddziale ratunkowym, zespole ratownictwa medycznego, lotniczym zespole ratownictwa medycznego lub izbie przyjęć w szpitalu do pracy w zespole ratownictwa medycznego w wymiarze pełnego etatu lub na pełnienie dyżurów medycznych.

Oferujemy atrakcyjne warunki wynagrodzenia, dogodne warunki pracy, stabilność zatrudnienia. Dowolna forma zatrudnienia (umowa o pracę, zlecenie, kontrakt).

Kontakt:

tel. 723 691 715

e-mail: kadry@szpital.dzierzoniow.pl

Dzierżoniów, 05.06.2018 r.

Kierownik Pracowni Serologii

1. Wymagania kwalifikacyjne:
▪ wykształcenie wyższe medyczne – Wydział Analityki Medycznej,
▪ aktualne prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego,
▪ specjalizacja w zakresie laboratoryjnej transfuzjologii medycznej,
▪ uprawnienia serologiczne i transfuzjologiczne do samodzielnego wykonywania badań i autoryzacji wyników,
▪ aktualna książeczka zdrowia do celów sanitarno – epidemiologicznych,
▪ szczepienia przeciwko WZW typu B (3 dawki).
2. Warunki pracy:
Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze godzin.
3. Wymagane dokumenty:
a) list motywacyjny i curriculum vitae podpisane własnoręcznie,
b) zgoda na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych do celów rekrutacji,
c) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje.
4. Ogólny zakres obowiązków:
Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za nadzorowanie pracy i zapewnienie sprawnego funkcjonowania Pracowni Serologii oraz będzie się zajmowała wykonywaniem badań i autoryzacją wyników w Banku Krwi i Pracowni Serologii oraz prowadzeniem niezbędnej dokumentacji medycznej.
5. Miejsce i forma składania dokumentów.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesyłać na adres:

NZOZ Szpital Powiatowy w Dzierżoniowie Sp. z o.o.,
58-200 Dzierżoniów, ul. Cicha 1 lub e–mail: kadry@szpital.dzierzoniow.pl
Ewentualne dodatkowe informacje pod nr tel. 74 8344 164, 723 691 715

Zapraszamy do składania ofert.

Lekarz Radiolog

NZOZ Szpital Powiatowy w Dzierżoniowie Sp. z o. o. zatrudni lekarza radiologa w zakresie opisywania zdjęć rtg oraz wykonywania badań usg w czasie podstawowej ordynacji Działu Radiologii oraz na poddyżurach.
Forma zatrudnienia i wynagrodzenie do uzgodnienia.
Zapraszamy do składania ofert.

Kontakt:

Lekarze do Izby Przyjęć

NZOZ Szpital Powiatowy w Dzierżoniowie Sp. z o. o. zatrudni od zaraz lekarzy do Izby Przyjęć.

Oferujemy umowę o pracę lub inną formę zatrudnienia. Zapraszamy do składania ofert.

 

Kontakt:

LEKARZE SPECJALIŚCI LUB W TRAKCIE SPECJALIZACJI W DZIEDZINIE GINEKOLOGII I POŁOŻNICTWA, NEONATOLOGII I OKULISTYKI

NZOZ Szpital Powiatowy w Dzierżoniowie Sp. z o. o. zatrudni od zaraz lekarzy: ginekologa, położnika, neonatologa i okulistów po 3 roku specjalizacji do pełnienia dyżurów.

Forma zatrudnienia i wynagrodzenie do uzgodnienia

Kontakt:

LEKARZ LARYNGOLOG

NZOZ Szpital Powiatowy w Dzierżoniowie Sp. z o. o. zatrudni lekarza laryngologa w zakresie udzielania konsultacji laryngologicznych pacjentom szpitala. Forma zatrudnienia i wynagrodzenie do uzgodnienia.
KONTAKT:
• Tel. 723 691 715
• E-mail: kadry@szpital.dzierzoniow.pl

Listopad 2016 r.

 

Lekarze do pracy w Oddziale Pediatrycznym

NZOZ Szpital Powiatowy w Dzierżoniowie Sp. z o. o. zatrudni od zaraz lekarzy specjalistów lub w trakcie specjalizacji z pediatrii do pracy w Oddziale Pediatrycznym w czasie podstawowej ordynacji oddziału oraz na pełnienie dyżurów medycznych.

Posiadamy również wolne miejsca specjalizacyjne.

Forma zatrudnienia (umowa o pracę, zlecenie lub kontrakt) i wynagrodzenie do uzgodnienia.

Zapraszamy do składania ofert.

Kontakt:

tel. 723 691 715

e-mail: kadry@szpital.dzierzoniow.pl

Pielęgniarka do pracy w Bloku Operacyjnym Okulistycznym

NZOZ Szpital Powiatowy w Dzierżoniowie Sp. z o. o. zatrudni pielęgniarkę posiadającą specjalizację lub kurs kwalifikacyjny w zakresie pielęgniarstwa operacyjnego, ewentualnie chętną do podniesienia kwalifikacji w tym zakresie, do pracy w Bloku Operacyjnym Okulistycznym. Praca w pełnym wymiarze czasu pracy. Forma zatrudnienia (umowa o pracę, zlecenie lub kontrakt) dowolna, do uzgodnienia.

Kontakt:

tel. 723 691 715

e-mail: kadry@szpital.dzierzoniow.pl

 

Pielęgniarka w Oddziale Internistycznym

NZOZ Szpital Powiatowy w Dzierżoniowie Sp. z o. o. zatrudni od zaraz pielęgniarkę do pracy w Oddziale Internistycznym w pełnym wymiarze etatu lub na dyżury.
Forma zatrudnienia (umowa o pracę lub umowa cywilnoprawna) oraz wynagrodzenie do uzgodnienia.

Kontakt:
Tel. 723 691 715
e–mail: kadry@szpital.dzierzoniow.pl
www.szpital.dzierzoniow.pl

Dzierżoniów, 21.12.2016 r.

PRAKTYKI ZAWODOWE

Informacja dotycząca dopełnienia formalności związanych z odbywaniem praktyk zawodowych w NZOZ Szpitalu Powiatowym w Dzierżoniowie Sp. z o.o.

 Osoby zainteresowane odbyciem praktyk powinny złożyć:

 • Wypełnione podanie (załącznik nr 1) skierowane do Prezesa Zarządu Spółki, zawierające zgodę (adnotację) właściwego Kierownika komórki organizacyjnej w której odbywać się ma praktyka zawodowa ( w przypadku praktyk pielęgniarskich adnotacja Pielęgniarki Naczelnej)
 • Program praktyk
 • Skierowanie z uczelni
 • Porozumienie uprzednio podpisane przez Uczelnię
 • Dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz odpowiedzialności cywilnej (w czasie praktyk); a w przypadku studentów wydziału lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, fizjoterapii, pielęgniarstwa, ratownictwa, analityki medycznej oraz innych osób kształcących się w celu wykonywania zawodu medycznego – poszerzonego o ryzyko chorób zakaźnych obejmujące pokrycie kosztów postępowania profilaktycznego w przypadku ekspozycji zawodowej.

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Dokumenty proszę składać w Dziale Kadr

Przed przystąpieniem do praktyk (ok. 5 dni przed) należy:

 1. Przedstawić:
 • Aktualną książeczkę do celów sanitarno – epidemiologicznych
 • Zaświadczenie o szczepieniach przeciwko WZW typu B (3 dawki)
 • Zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do odbycia praktyki zawodowej
 1. Zgłosić się do Działu Kadr w celu wydania identyfikatora i karty obiegowej oraz umówienia się na szkolenie BHP, a w przypadku praktyk w zawodzie medycznym także na szkolenie z zakresu zakażeń szpitalnych.

Informujemy, iż formalności związane z odbywaniem praktyk należy załatwiać osobiście. Osobom trzecim nie udzielamy informacji.

 

Podanie o praktykę wersja do edycji

Podanie o praktykę PDF

 

Aktualizacja 29.03.2019 r.