sekretariat@szpital.dzierzoniow.pl
Profilaktyka zobacz mapę strony

PROFILAKTYKA CHORÓB NOWOTWOROWYCH JAMY BRZUSZNEJ

30 maja 2016

Program ma na celu zmniejszenie zachorowalności na nowotwory jamy brzusznej, a co za tym idzie objęcie wczesną opieką chorych. Ponadto zwiększenie odsetka wyleczeń, zmniejszenie wskaźnika śmiertelności na nowotwory jamy brzusznej oraz obniżenie kosztów leczenia raka w skali kraju.

W ramach programu będą realizowane następujące zadania:

  • wykonywanie badań ultrasonograficznych wraz z opisem oraz w przypadku wykrytych nieprawidłowości dodatkowa specjalistyczna konsultacja lekarska;
  • w przypadku podejrzenia nowotworu skierowanie pacjenta na dalszą diagnostykę lub leczenie;
  • sporządzenie dokumentacji medycznej z przeprowadzeniem badań – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i standardami stosowanymi prze NFZ.
  • decyzja dotycząca dalszego postępowania z pacjentem w zależności od wyniku badania potwierdzona pisemnie.

Do udziału w programie zostaną zaproszeni mieszkańcy Powiatu Dzierżoniowskiego, którzy:

  • ukończyli 40 rok życia;
  • nie było poddani przedmiotowemu badaniu w ciągu ostatnich 3 lat ze środków Powiatu Dzierżoniowskiego;
  • warunkiem przystąpienia do programu jest wystąpienia co najmniej trzech czynników ryzyka: nieokreślone bóle brzucha, występowanie polipów jelit, wrzodziejące zapalenie jelita grubego, wrzodziejące zapalnie jelit, przewlekle wirusowe zapalenie wątroby typu B lub C, przewlekle zapalenie trzustki, cukrzyca, wiek powyżej 50 lat, bakteryjne zakażenie Helicobacter pylori, choroby nowotworowe w rodzinie w obrębie jamy brzucha.

Kwalifikacja uczestników:

Każda osoba, która zgłosi chęć udziału w programie otrzyma do wypełnienia ankietę kwalifikacyjną dotyczącą danych osobowych, występowania niepokojących objawów, obciążenia genetycznego i przebytych chorób. Pacjent zostanie poinformowany o sposobie przygotowania się do badania i otrzyma ulotkę informacyjną na temat schorzeń nowotworowych jamy brzusznej i czynnikach wpływających na ryzyko zachorowania na te nowotwory.

Godziny i miejsce przeprowadzania badania:

Po uprzedniej rejestracji badania wykonywane będą w Pracowni USG w NZOZ Szpitalu Powiatowego w Dzierżoniowie, ul. Cicha 1.

Zapisy na badania:

Rejestracja na badanie USG jamy brzusznej odbywać się będzie osobiście w siedzibie Szpitala, ul. Cicha 1, budynek A,  I piętro przy pracowni RTG, wszelkich informacji udzielamy pod numerami telefonów: 74 8344 188, 723 691 773 od godziny 8.00 do 17.00. Kwalifikacja na badanie odbywać się będzie na podstawie wypełnionej ankiety kwalifikacyjnej:

– ankieta kwalifikacyjna dostępna poniżej:

Ankieta kwalifikacyjna – USG jamy brzusznej

Zapisy ruszają od 25 maja 2016 r.

Program zakończono w listopadzie 2016 r. !