sekretariat@szpital.dzierzoniow.pl
Profilaktyka zobacz mapę strony

PROFILAKTYKA CHORÓB NOWOTWOROWYCH WE WCZESNYCH FAZACH ROZWOJU Z UWZGLĘDNIENIEM NOWOTWORÓW ŻOŁĄDKA I PRZEŁYKU – BADANIA PRZESIEWOWE

30 czerwca 2014

NZOZ Szpital Powiatowy w Dzierżoniowie Sp. z o.o. zaprasza mieszkańców Powiatu Dzierżoniowskiego na bezpłatne, profilaktyczne badania endoskopowe górnego odcinka przewodu pokarmowego (tzw. gastroskopii), w celu wykrycia nieprawidłowości oraz zmian chorobowych nowotworów żołądka i przełyku.

Rak żołądka należy do najczęstszych nowotworów złośliwych i stanowi około 90% wszystkich nowotworów tego narządu. Inne nowotwory, które mogą wystąpić w żołądku to: chłoniaki, rakowiaki oraz guzy stromalne.

Badania wskazują, że czynniki środowiskowe odgrywają znacznie większą rolę w powstawaniu nowotworów żołądka niż uwarunkowania genetyczne. Jeżeli jednak w rodzinie były wypadki zachorowania na raka żołądka przed 50. rokiem życia, to ryzyko zachorowania pozostałych członków rodziny jest większe i w takim przypadku należy zgłosić się do najbliższej poradni genetycznej.

Polska należy do krajów, w których rak żołądka występuje stosunkowo często, przede wszystkim u osób w wieku powyżej 50. r.ż. (częściej u mężczyzn). Wczesne objawy raka żołądka nie są charakterystyczne. Wśród nich należy wymienić: uczucie pełności i bóle w nadbrzuszu, szybko pojawiające się uczucie sytości, utratę apetytu, utratę masy ciała. Jednakże wymienione objawy mogą występować także w przebiegu innych, mniej groźnych chorób.

W przypadku, gdy niepokojące objawy utrzymują się lub nasilają, zaleca się wizytę u lekarza rodzinnego, a w przypadku osób powyżej 45. roku życia wskazane jest wykonanie badania endoskopowego górnego odcinka przewodu pokarmowego (tzw. gastroskopii). Trzeba wiedzieć, że badanie endoskopowe nie musi być bolesne ani nawet nieprzyjemne, jeżeli jest wykonane za pomocą odpowiedniego sprzętu przez doświadczonego lekarza.

Podstawą do skierowania na badanie gastroskopii jest „Zaproszenie do udziału w bezpłatnym programie”* podpisane przez lekarza kierującego (rodzinnego) oraz:

  • zameldowanie na pobyt stały lub czasowy na terenie powiatu dzierżoniowskiego
  • ukończenie 40 roku życia
  • zgłaszanie niepokojących objawów tj. częste bóle nadbrzusza, uczucie ucisku i pełności, szybko pojawiające się uczucie sytości, utrata apetytu, utrata masy ciała, częste wymioty,  nasilające się zaburzenia połykania (dysfagia), bóle zamostkowe po jedzeniu
  • choroba nowotworowa w wywiadzie.

Każda osoba, która zgłosi chęć udziału w programie otrzyma do wypełnienia ankietę dotyczącą danych osobowych, występowania niepokojących objawów, obciążenia genetycznego i przebytych chorób oraz ankietę ewaluacyjną, służącą do weryfikacji opinii na temat danego programu. Pacjent otrzyma także ulotkę informacyjną o celowości i przebiegu badania i formularzem zgody.

W ramach programu, do listopada 2014 roku przebadanych może zostać 115 mieszkańców naszego powiatu.

Obowiązuje wcześniejsza osobista rejestracja: w poniedziałki, środy i piątki w godzinach:

  • 07:00 – 09:00
  • 13:00 – 14:00

PRACOWNIA ENDOKOPII  NZOZ Szpitala Powiatowego w Dzierżoniowie Sp. z o.o. ul. Cicha 1, budynek Matki i Dziecka.

*Zaproszenia do udziału w bezpłatnym programie znajdą Państwo m. in. w placówkach Podstawowej Opieki Zdrowotnej oraz sołectwach zlokalizowanych w powiecie dzierżoniowskim.

Zaproszenie na badanie traci ważność po upływie 30 dni od dnia wystawienia przez lekarza ZPOZ. Nie zarejestrowanie się na badanie w wyznaczonym okresie czasowym jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Programie.

 

Inicjatywa bezpłatnych badań profilaktycznych pod kątem  nowotworów żołądka i przełyku  została sfinansowana ze środków Budżetu Powiatu Dzierżoniowskiego przeznaczonych na realizację Programu Zdrowotnego obejmującego działania profilaktyczne i promocję zdrowia w zakresie „Profilaktyki Chorób Nowotworowych we Wczesnych Fazach Rozwoju z uwzględnieniem nowotworów żołądka i przełyku – badania przesiewowe