sekretariat@szpital.dzierzoniow.pl
Profilaktyka zobacz mapę strony

PROFILAKTYKA CHORÓB WEWNĘTRZNYCH WE WCZESNYCH FAZACH Z UWZGLĘDNIENIEM NOWOTWORÓW ŻOŁĄDKA I PRZEŁYKU

30 maja 2016

Celem programu jest profilaktyka chorób nowotworowych we wczesnych fazach rozwoju z uwzględnieniem nowotworu żołądka i przełyku oraz jak najszybsze wykrycie nieprawidłowości lub zmian chorobowych w szczególności nowotworów żołądka i przełyku. 

Ponadto program pozwala poprzez wykonanie badań endoskopowych górnego odcinka przewodu pokarmowego (gastroskopii) na:

 • zmniejszenie wskaźnika zachorowalności na nowotwory żołądka i przełyku;
 • objęcie wczesną opieką chorych;
 • zwiększenie odsetka wyleczeń;
 • zmniejszenie odsetka nowotworów żołądka i przełyku;
 • zmniejszenie wskaźnika śmiertelności na nowotwory żołądka i przełyku;
 • obniżenie kosztów leczenia raka w skali kraju.

W ramach programu będą realizowane następujące zadania:

 • wykonywanie badań gastroskopii wraz z opisem oraz w przypadku wykrytych nieprawidłowości dodatkowa specjalistyczna konsultacja lekarska;
 • w przypadku podejrzenia nowotworu żołądka lub przełyku skierowanie pacjenta na dalsza diagnostykę lub leczenie;
 • sporządzenie dokumentacji medycznej z przeprowadzeniem badań – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i standardami stosowanymi prze NFZ;
 • decyzja dotycząca dalszego postępowania z pacjentem w zależności od wyniku badania potwierdzona pisemnie.

Do udziału w programie zostaną zaproszeni mieszkańcy Powiatu Dzierżoniowskiego, którzy:

 • ukończyli 35 rok życia;
 • nie byli poddani przedmiotowemu badaniu w ciągu ostatnich 3 lat ze środków Powiatu Dzierżoniowskiego;
 • warunkiem przystąpienia do programu jest wystąpienie co najmniej trzech czynników ryzyka: częste bóle nadbrzusza, zaburzenia połykania, utrata apetytu, częste wymioty, znaczna utrata wagi, bóle zamostkowe po jedzeniu, czesze uczucie ucisku i pełności, palenie tytoniu, narażenie na czynniki chemiczne (górnicy, hutnicy, pracownicy przemysłu gumowego, choroba nowotworowa w najbliższej rodzinie.

Kwalifikacja uczestników:

Każda osoba, która zgłosi chęć udziału w programie otrzyma do wypełnienia ankietę kwalifikacyjną dotyczącą danych osobowych, występowania objawów, obciążenia genetycznego i przebytych chorób. Pacjent zostanie poinstruowany o sposobie przygotowania się do badania i otrzyma ulotkę informacyjną na temat schorzeń górnego odcinka przewodu pokarmowego, w tym schorzeń górnego odcinka przewodu pokarmowego, w tym schorzeń nowotworowych, czynnikach wpływających na ryzyko zachorowania na nowotwory żołądka i przełyku oraz ograniczenia zachorowalności na ww. nowotwory poprzez wczesne wykrycie.

Godziny i miejsce przeprowadzania badania:

Po uprzedniej rejestracji badania gastroskopii będą w pracowni Endoskopii w NZOZ Szpitala Powiatowego  w Dzierżoniowie, ul. Cicha 1.

Zapisy na badania:

Rejestracja na badanie gastroskopii odbywać się będzie osobiście w siedzibie Szpitala, ul. Cicha 1, budynek A,  I piętro przy pracowni RTG, wszelkich informacji udzielamy pod numerami telefonów: 74 8344 188, 723 691 773 od godziny 8.00 do 17.00. Kwalifikacja na badanie odbywać się będzie na podstawie wypełnionej ankiety kwalifikacyjnej:

– ankieta kwalifikacyjna dostępna w załączaniu:

Ankieta kwalifikacyjna – gastroskopia

Zapisy ruszają od 25 maja 2016 r. !

Program zakończono w listopadzie 2016 r. !