sekretariat@szpital.dzierzoniow.pl
Profilaktyka zobacz mapę strony

PROFILAKTYKA PRZEDPORODOWA W RAMACH SZKOŁY RODZENIA

30 czerwca 2014

Ku naszej ogromniej radości NZOZ Szpital Powiatowy w Dzierżoniowie Sp. z o.o. może ponownie otoczyć troską rodziców oczekujących narodzin dziecka poprzez zaproszenie do udziału w bezpłatnej Szkole Rodzenia!

Szkoła Rodzenia jest kursem dokształcającym, przygotowującym do porodu i macierzyństwa. Nie tak rzadko słyszy się głosy, że Szkoła Rodzenia jest nikomu niepotrzebna – przecież kobiety rodziły i nikt ich tego nie uczył, tak samo jak nie uczono ich bycia matkami i żonami – nie jest to prawdą.

Postęp cywilizacyjny, zmiana modelu rodziny, tzw. kariera zawodowa kobiet powodują, że kobieta nierzadko ma pierwszy kontakt z dzieckiem dopiero wtedy, gdy jest to jej dziecko.

Szkoła Rodzenia stara się pomagać w przygotowaniu psychicznym i fizycznym do porodu i rodzicielstwa poprzez:

 • przekazanie wiedzy o przebiegu ciąży, porodu i połogu,
 • uwrażliwia rodziców na pogłębienie kontaktu z dzieckiem w wewnątrzmacicznej fazie jego życia,
 • prowadzi promocje naturalnego karmienia noworodka i niemowlęcia,
 • przygotowuje do pielęgnacji i opieki nad noworodkiem i niemowlęciem,
 • przekazuje wiedzę na temat trudności emocjonalnych po porodzie,
 • mówi o roli ojca w czasie ciąży, porodu i po porodzie.

Korzyści wynikające z uczestnictwa w zajęciach Szkoły Rodzenia:

 • możliwość lepszego przygotowania i nabycia niezbędnych umiejętności potrzebnych w czasie porodu,
 • większa szansa na wspólny poród (można się przekonać, że w czasie porodu warto być razem),
 • większa świadomość i lepsze zrozumienie tego, co się dzieje na sali porodowej i po porodzie,
 • możliwość podzielenia się swoimi przeżyciami i doświadczeniami z innymi kobietami w ciąży, a także z położnymi prowadzącymi zajęcia,
 • możliwość odwiedzania sal porodowych i oddziału położniczego,
 • zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie karmienia piersią i opieki nad dzieckiem,
 • zapewnienie sobie pomocy i wsparcia w zakresie karmienia piersią u prowadzących zajęcia,
 • spotkanie po porodzie w celu macierzyńskich i ojcowskich doświadczeń oraz ,,pochwalenie się ” maluchem.

Dzięki uczestnictwu w Szkole Rodzenia można:

 • oswoić lęk przed porodem,
 • dowiedzieć się jak radzić sobie z bólem, nadmiernym, niepotrzebnym strachem,
 • nauczyć się jak można osiągnąć poczucie harmonii, spokoju w przeżywaniu porodu.

Warunkiem uczestnictwa w w/w programie jest:

 • zameldowanie na pobyt stały lub czasowy na terenie powiatu dzierżoniowskiego
 • 24-25 tydzień ciąży, optymalnie do 30 tygodnia ciąży
 • przedstawienie zaświadczenia od lekarza prowadzącego ciążę o braku przeciwwskazań do udziału w programie profilaktycznym „Profilaktyka przedporodowa w ramach Szkoły Rodzenia”.

W ramach programu, do listopada 2014 roku udział w zajęciach mogą wziąć kobiety ciężarne bez osoby towarzyszącej lub pary zamieszkujące teren naszego powiatu.

Obowiązuje wcześniejsza rejestracja pod nr tel. 724 010 008.

SZKOŁA RODZENIA NZOZ Szpitala Powiatowego w Dzierżoniowie Sp. z o.o. ul. Cicha 1, budynek Matki i Dziecka, III piętro.

 

Inicjatywa bezpłatnego udziału w zajęciach Szkoły Rodzenia została sfinansowana ze środków Budżetu Powiatu Dzierżoniowskiego przeznaczonych na realizację Programu Zdrowotnego obejmującego działania profilaktyczne i promocję zdrowia w zakresie „Profilaktyki przedporodowej w ramach Szkoły Rodzenia