sekretariat@szpital.dzierzoniow.pl
Profilaktyka zobacz mapę strony

PROFILAKTYKA WCZESNEGO WYKRYWANIA NOWOTWORU JELITA GRUBEGO

30 maja 2016

Celem programu jest zmniejszenie odsetka zachorowań i zgonów z powodu raka jelita grubego wśród mieszkańców Powiatu Dzierżoniowskiego. Odsetek wyleczeń zwiększy się dzięki:

 • powszechnemu dostępowi do badań w grupie docelowej: osoby, które ukończyły 40. rok życia;
 • wczesnej diagnozie i szybszemu wdrażaniu leczenia, w szczególności dzięki zwiększeniu wykrywalności stanów przedrakowych i nowotworów we wczesnych stadiach zaawansowania;
 • spopularyzowaniu wiedzy na temat schorzeń dolnego odcinka przewodu pokarmowego.

W ramach programu będą realizowane następujące zadania:

 • wykonanie badania kolonoskopii z opisem (badanie może być wykonane w znieczuleniu ze wskazań medycznych lub na wniosek pacjenta, w oparciu o decyzję lekarza);
 • w przypadku wykrycia nieprawidłowości dodatkowa specjalistyczna konsultacja lekarska;
 • w przypadku podejrzenia nowotworu skierowania pacjenta na dalsza diagnostykę lub leczenie (poza programem)
 • sporządzenie dokumentacji medycznej z przeprowadzeniem badań – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i standardami stosowanymi prze NFZ.
 • decyzja dotycząca dalszego postępowania z pacjentem w zależności od wyniku badania potwierdzona pisemnie.

Do udziału w programie zostaną zaproszeni mieszkańcy Powiatu Dzierżoniowskiego, którzy:

 • ukończyli 40 rok życia;
 • nie byli poddani przedmiotowemu badaniu w ciągu ostatnich 3 lat ze środków Powiatu Dzierżoniowskiego;
 • u których występują co najmniej 3 czynniki ryzyka zachorowania na nowotwór jelita grubego spośród wymienionych: wzdęcia kolka jelitowa, nudności, występowanie polipów jelita grubego, występowanie polipów bądź nowotworu jelita grubego w rodzinie, występowanie chorób zapalnych jelit w przeszłości, wiek powyżej 50 roku życia, palenie tytoniu, znaczna utrata wagi, zaburzenia rytmu wypróżnień, obecność guzków krwawniczych lub przetok okołoodbytniczy, krwawienie z dolnego odcinka przewodu pokarmowego.

Kwalifikacja uczestników:

Każda osoba, która zgłosi chęć udziału w programie otrzyma do wypełnienia ankietę kwalifikacyjną dotyczącą danych osobowych, a także występowania niepokojących objawów i czynników ryzyka. Pacjent zostanie poinformowany o sposobie przygotowania się do badania i otrzyma ulotkę informacyjną na temat schorzeń dolnego odcinka przewodu pokarmowego, czynnikach wpływających na ryzyko zachorowania na nowotwory jelita grubego oraz znaczeniu ograniczenia czynników ryzyka i badań przesiewowych w profilaktyce nowotworowej.

Godziny i miejsce przeprowadzania badania:

Po uprzedniej rejestracji badania kolonoskopii wykonywane będą  w Pracowni Endoskopii w NZOZ Szpitalu Powiatowym w Dzierżoniowie, ul. Cicha 1.

Zapisy na badania:

Rejestracja na badanie kolonoskopii odbywać się będzie osobiście w siedzibie Szpitala, ul. Cicha 1, budynek A,  I piętro przy pracowni RTG, wszelkich informacji udzielamy pod numerami telefonów: 74 8344 188, 723 691 773 od godziny 8.00 do 17.00. Kwalifikacja na badanie odbywać się będzie na podstawie wypełnionej ankiety kwalifikacyjnej:

– ankieta kwalifikacyjna dostępna poniżej:

Ankieta kwalifikacyjna – kolonoskopia

Zapisy ruszają od 25 maja 2016 r. !

Program zakończono w listopadzie 2016 r. !