sekretariat@szpital.dzierzoniow.pl
Profilaktyka zobacz mapę strony

Program profilaktyki uzależnień i promocji zdrowia wśród młodzieży

7 maja 2014

Materiał filmowy TV Sudeckiej na temat programu profilaktycznego.

Masz problem? Używki go nie rozwiążą

Wraz z końcem listopada zakończył się realizowany w szkołach gimnazjalnych naszego powiatu program profilaktyki zdrowotnej pt. ?Profilaktyka uzależnień i promocja zdrowia wśród młodzieży – uzależnienia, zdrowy styl życia?. Organizatorem i jednostką finansującą program w całości był Powiat Dzierżoniowski, realizatorem zaś NZOZ Szpital Powiatowy w Dzierżoniowie Sp. z o.o. Działania przewidziane w ramach programu kierowane były do młodzieży klas III gimnazjum. Od września do listopada odbywały się
w szkołach warsztaty edukacyjno-aktywizujące, prowadzone przez pracowników Szpitala: psycholog – Katarzynę Stokłosę-Wiech oraz pielęgniarkę anestezjologiczną – Urszulę Ciechalską. Wybór formy zajęć był nieprzypadkowy. Chodziło o to, by zaktywizować młodzież do myślenia, a przede wszystkim wzbudzić osobistą refleksję u młodych ludzi nad problemem uzależnień i poznać ich zdanie w związku z poruszanym tematem. W zajęciach wzięło udział 740 gimnazjalistów. Poruszone zostały kwestie dotyczące: problemu uzależnienia (m.in.: od alkoholu, narkotyków, papierosów, leków, słodyczy i mediów ) i jego skutków, przyczyn sięgania po używki, przykładów podejmowanych działań, mogących uchronić nas przed popadnięciem w uzależnienie oraz sprzyjających zdrowemu stylowi życia. Młodzież pracowała w grupach, metodą papier-ołówek i miała za zadanie sama wypracować rozwiązanie na zadany przez realizatorki programu temat. Większość uczniów była bardzo zaangażowana na zajęciach. Wypracowane rozwiązania były prawidłowe, często przedstawione w ciekawej formie.
Trzeba stwierdzić, że młodzież klas III gimnazjum jest w znacznej mierze bardzo oczytana, ogląda wartościowe programy, wypowiada są trafnie, potrafi podeprzeć swoje przemyślenia konkretnymi przykładami z życia i ma bogate słownictwo.
Oprócz zajęć warsztatowych uczniowie mieli możliwość uzyskać wsparcie i pomoc
w związku z ewentualną sytuacją trudną, przeżywaną w związku z wystąpieniem problemu uzależnienia w najbliższym otoczeniu ucznia bądź u niego samego. Ta forma kontaktu nie spotkała się jednak z dużym zainteresowaniem gimnazjalistów.
W program zostali włączeni także rodzice uczniów, którym poprzez współpracę ze szkołami, rozdane zostały materiały edukacyjne.

Należy podkreślić, że w wielu szkołach, podczas zajęć warsztatowych, można było zaobserwować ogromne zaangażowanie nie tylko uczniów, ale także nauczycieli, a obrana forma – warsztaty – okazała się interesująca i pobudzająca młodych ludzi do samodzielnego myślenia i wyciągania wniosków.

Program miał na celu przede wszystkim zwiększenie prozdrowotnej świadomości
i odpowiedzialności za własne zdrowie wśród gimnazjalistów, przeciwdziałanie uzależnieniom (głównie nikotynizmowi, alkoholizmowi i narkomanii) oraz promowanie zdrowego stylu życia, ze szczególnym uwypukleniem umiejętności niezbędnych do podejmowania przez młodzież właściwych decyzji i działań w w/w zakresie. W znacznej mierze cel ten został osiągnięty, jednak ostateczne efekty przeprowadzonych warsztatów widoczne będą w przyszłości, w sposobie życia i postępowania przyjętym przez konkretnego ucznia.
Autor: KSW