sekretariat@szpital.dzierzoniow.pl
RODO zobacz mapę strony

Ochrona danych osobowych RODO

W związku z rozpoczęciem stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. dotyczącego ochrony danych osobowych (RODO), informuje się że na podstawie art. 37 RODO, Zarządzeniem Wewnętrznym Prezesa Zarządu wyznaczono Panią Annę Malman na Inspektora Ochrony Danych (IOD) w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpitalu Powiatowym w Dzierżoniowie sp. z o.o.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, wynikających z RODO

adres e-mail: iod@szpital.dzierzoniow.pl

adres pocztowy: NZOZ Szpital Powiatowy w Dzierżoniowie Sp. z o.o. , ul. Cicha 1, 58-200 Dzierżoniów

telefon: +48 723 695 719

Ponadto informujemy o przetwarzaniu danych oraz prawach związanych z przetwarzaniem tych danych.
Z poniższych klauzul dowiedzą się Państwo m.in:

  • dlaczego zbieramy i przetwarzamy Państwa dane osobowe,
  • komu możemy przekazywać Państwa dane osobowe,
  • ile czasu będziemy przechowywać Państwa dane osobowe,
  • jakie mają Państwo prawa związane z przetwarzaniem danych przez Szpital.

 

Klauzula informacyjna dla pacjenta

Klauzula informacyjna dla osób korespondujących ze Szpitalem

Klauzula informacyjna dla kandydata do pracy

Klauzula informacyjna dla osób oferentów i kontrahentów

Klauzula informacyjna dla darczyńców

Klauzula informacyjna w związku ze stosowaniem monitoringu wizyjnego

Klauzula informacyjna dla wolontariuszy