sekretariat@szpital.dzierzoniow.pl
Gdzie po pomoc medyczną w nocy i święta ? zobacz mapę strony

Gdzie po pomoc medyczną w nocy i święta ?

17 maja 2016

smart medical doctor hand drawing network with operating room as concept

W NZOZ Szpitalu Powiatowym w Dzierżoniowie działa punkt Podstawowej Opieki Zdrowotnej:

 • Lekarz internista lub rodzinny;
 • Lekarz pediatra;
 • Pielęgniarka i położna środowiskowa.

Po złożeniu Deklaracji Wyboru nasza przychodnia może świadczyć Państwu kompleksowe usługi. Zapewniamy wszechstronną diagnostykę wysokiej jakości.

NOCNA I ŚWIĄTECZNA PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA

NZOZ Szpital Powiatowy w Dzierżoniowie Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że od dnia 1 lipca 2016 r. świadczenia w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej są realizowane przez lekarzy i pielęgniarki naszego szpitala.             

Ambulatorium znajduje się przy ul. Cichej 1 w budynku A (dawna Izba Przyjęć), tel. 74 834 41 29.

Realizacja świadczenia odbywać się będzie od poniedziałku do piątku w godz. od 18.00 do 08.00 dnia następnego, oraz w soboty, niedziele oraz inne dni ustawowo wolne od pracy w godz. od 08.00 dnia danego do godz. 08.00 dnia następnego dla mieszkańców powiatu dzierżoniowskiego.

ZASADY KORZYSTANIA Z NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

Pomoc świadczona jest w punktach nocnej opieki i nie jest związana z lekarzem podstawowej opieki zdrowotne, do którego jesteśmy zapisani.  

JAKIE ŚWIADCZENIA W PUNKCIE NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ ?

 • porada lekarska udzielana w przychodni, przez telefon lub w przypadkach medycznie uzasadnionych – w domu pacjenta;
 • zabiegi pielęgniarskie udzielane w ramach porady lekarskiej lub wynikające z ciągłości leczenia (np. zastrzyki lub opatrunki zlecane przez lekarza POZ ) – mogą one być wykonywane w gabinecie zabiegowym lub w przypadkach medycznie uzasadnionych w domu pacjenta;
 • w ramach nocnej i świątecznej opieki lekarskiej nie można uzyskać: wizyty kontrolnej w związku z wcześniej rozpoczętym leczeniem, recepty na stosowane stale leki w związku ze schorzeniem przewlekłym, rutynowego zaświadczenia o stanie zdrowia.

  W JAKICH PRZYPADKACH KORZYSTAĆ ZE ŚWIADCZEŃ PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W NOCY I ŚWIĘTA ?

 W przypadku nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednio zagrożenia życia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy oraz gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.

Przykłady określone przez NFZ:

 • infekcja dróg oddechowych z wysoką gorączką (wyższa niż 39 °C, szczególnie u małych dzieci i ludzi w podeszłym wieku);
 • bóle brzucha, nieustające mimo stosowania leków rozkurczowych;
 • zaostrzenie dolegliwości znanej choroby przewlekłej (np. kolejny napad astmy oskrzelowej z umiarkowaną dusznością);
 • biegunka lub wymioty, szczególnie u dzieci lub osób w podeszłym wieku;
 • zatrzymanie wiatrów, stolca lub moczu.

Pogotowie ratunkowe – numer alarmowy – 999 lub 112 – zawsze, kiedy wydaje nam się, że nasze lub czyjeś życie jest zagrożone, należy bezwzględnie telefonować pod numer alarmowy pogotowia ratunkowego.

NA IZBĘ PRZYJĘĆ

W sytuacjach nagłych, w przypadku poczucia zagrożenia życia przez całą dobę można skorzystać z pomocy doraźnej w Izbie Przyjęć Szpitala Powiatowego  w Dzierżoniowie (ul. Cicha 1, 74 834 41 12).

Dla zachowania bezwzględnego bezpieczeństwa pacjentów przybywających w stanach nagłych do Izby Przyjęć NZOZ Szpitala Powiatowego w Dzierżoniowie wprowadzono tzw. segregację medyczną pacjentów (TRIAGE). Segregacja dokonywana jest przez personel medyczny Izby Przyjęć i odbywa się w oparciu o kryteria medyczne. Każdy pacjent zgłaszający się do Izby Przyjęć poddawany jest ocenie medycznej i kwalifikowany do odpowiedniej kategorii.  

KATEGORIA CZERWONA – pacjent przyjmowany jest natychmiast.

KATEGORIA ŻÓŁTA – pacjent przyjmowany jest w następnej kolejności (bez zbędnej zwłoki) w sytuacji, gdy nie ma pacjentów zakwalifikowanych do kategorii czerwonej.

KATEGORIA ZIELONA – brak zagrożenia życia. Pacjent przyjmowany jest w trzeciej kolejności, gdy nie ma pacjentów z grupy czerwonej i żółtej. Czas oczekiwania w tej kategorii może wynosić do 6 -8 godz.

Informujemy Pacjentów zgłaszających się do Izby Przyjęć w NZOZ Szpitala Powiatowe w Dzierżoniowie, że udzielamy pomocy medycznej wszystkim zgłaszającym się do naszej placówki, z zachowaniem powyższych zasad postępowania. Czas oczekiwania Pacjenta na udzielenie świadczenia medycznego może ulec wydłużeniu nawet do 8 godzin. Należy pamiętać, że segregacja jest procesem dynamicznym i wymaga powtarzalności. Stan pacjenta zakwalifikowanego do którejkolwiek z grup może ulec zmianie i będzie wymagał zmiany priorytetu. W Izbie Przyjęć udzielana są świadczenia wyłącznie w trybie nagłym – stan nagły to stan, w którym odroczenie w czasie pomocy medycznej może skutkować utratą zdrowia lub życia.

Izba Przyjęć nie jest miejscem, w którym udzielane są porady planowane, bo takie świadczenia pacjent może otrzymać w ciągu dnia u swojego lekarza rodzinnego lub lekarza specjalisty. Nie należy z niej korzystać w celu uzyskania: recepty na stosowane przewlekle leki, zwolnienia lekarskie, skierowania do sanatorium oraz innych zaświadczeń i druków medycznych niezwiązanych z aktualnym zachorowaniem.

WEZWAĆ KARETKĘ POGOTOWIA

W sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia pacjenta.

Aby wezwać pogotowie ratunkowe należy zadzwonić: 

 • z telefonu stacjonarnego na numer 999 lub 74 832 39 99;
 • z telefonu komórkowego na numer 999 lub 112.

 W JAKICH PRZYPADKACH ?

 KORZYSTAĆ ZE ŚWIADCZEŃ IZBY PRZYJĘĆ LUB POGOTOWIA RATUNKOWEGO

Stany nagłe, bezpośrednio zagrażające życiu określone przez NFZ to między innymi:

 • utrata przytomności;
 • zaburzenia świadomości;
 • drgawki;
 • nagły, ostry ból w klatce piersiowej;
 • zaburzenia rytmu serca;
 • nasilona duszność;
 • nagły ostry ból brzucha;
 • uporczywe wymioty;
 • gwałtownie postępujący poród;
 • ostre i nasilone reakcje uczuleniowe (wysypka, duszność) będące efektem zażycia leku, ukąszenia czy użądlenia przez jadowite zwierzęta;
 • zatrucie lekami, środkami chemicznymi czy gazami;
 • rozlegle oparzenia;
 • udar cieplny;
 • wyziębienie organizmu;
 • porażenie prądem;
 • agresja spowodowane chorobą psychiczną;
 • dokonana próba samobójcza;
 • upadek z dużej wysokości;
 • rozległa rana będąca efektem urazu;
 • urazy kończyn dolnych, uniemożliwiające samodzielne poruszanie się.