sekretariat@szpital.dzierzoniow.pl
DZIAŁ FIZJOTERAPII zobacz mapę strony
PRACOWNIA REJESTRACJA SKIEROWANIA I ODPŁATNOŚĆ
DZIAŁ FIZJOTERAPII
czynny     08:00-18:00
osobiście z aktualnym skierowaniem
  • zabiegi przeprowadzane poza kontraktem z NFZ (odpłatne) – skierowanie nie jest wymagane; odpłatność wg cennika znajdującego się w Dziale Fizjoterapii.

Godziny wykonywania zabiegów:

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
08:00-18:00 08:00-18:00 08:00-18:00  08:00-18:00 08:00-18:00

Dział Fizjoterapii wyposażony jest w sprzęt posiadający atesty zgodne z normami Unii Europejskiej.

Zabiegi wykonywane są przez wykwalifikowanych pracowników fizjoterapii.

Zakres wykonywanych zabiegów:

ZABIEGI FIZYKALNE: KINEZYTERAPIA: MASAŻ
prądy diadynamiczne ćwiczenia bierne masaż suchy
prądy interferencyjne ćwiczenia czynno-bierne kąpiel wirowa
prądy TENS ćwiczenia wspomagane kąpiel wodno – elektryczna
prądy KOTZA ćwiczenia czynne w odciążeniu
jonoforeza ćwiczenia czynne w odciążeniu z oporem
galwanizacja ćwiczenia czynne wolne
elektrostymulacja ćwiczenia izometryczne
ultradźwięki miejscowe nauka czynności lokomocyjnych
fonoforeza ćwiczenia czynne z oporem
sollux pionizacja
laseroterapia
magnetoterapia
krioterapia miejscowa
diatermia krótkofalowa
terapuls

CENNIK – FIZJOTERAPIA :

Cennik Działu Fizjoterapii

MATERIAŁ FILMOWY:

Materiał filmowy TV Sudeckiej na temat pracy Działu Fizjoterapii