sekretariat@szpital.dzierzoniow.pl
IZBA PRZYJĘĆ zobacz mapę strony

Lokalizacja: Izba Przyjęć znajduje się przy ul. Cichej 1 w Dzierżoniowie.

Telefon:   74 834 41 10, 74 834 41 12.

Kierownik Oddziału: lek. med. Marek Małyszewicz specjalista I stopnia w zakresie chirurgii ogólnej.

Pielęgniarka Oddziałowa: Maria Milnerowicz – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego. 

Izba Przyjęć Szpitala przyjmuje Pacjentów:

  • zgłaszających się na podstawie skierowania lekarza,
  • przywiezionych przez zespół ratownictwa medycznego,
  • zgłaszających się samodzielnie w stanie zagrożenia życia lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia skutkującego zagrożeniem życia.

Zadania realizowane w Izbie Przyjęć:

  • rejestracja osoby zgłaszającej się z jednoczesną kontrolą uprawnień do korzystania ze świadczeń zdrowotnych,
  • zapewnienie badania przez lekarza dyżurnego,
  • objęcie pacjenta doraźną opieką pielęgniarską i lekarską stosownie do jego stanu, w tym wykonanie niezbędnych badań i podanie leków,
  • przyjęcie do szpitala i przekazanie do oddziału Pacjenta zakwalifikowanego do hospitalizacji lub odmowa hospitalizacji,
  • udzielenie porady i pomocy doraźnej Pacjentowi niezakwalifikowanemu do hospitalizacji,
  • prowadzenie dokumentacji medycznej i statystycznej.

Przy trybie pilnym brak powyższych dokumentów nie stanowi przeszkody w przyjęciu do szpitala. Tryb pilny polega na natychmiastowym przyjęciu ze względu na nagłe pogorszenie się stanu zdrowia i o czym decyduje bezpośrednio lekarz Izby Przyjęć.