sekretariat@szpital.dzierzoniow.pl
Kontakt zobacz mapę strony

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Szpital Powiatowy w Dzierżoniowie
Sp. z o.o.

ul. Cicha 1,
58-200 Dzierżoniów
NIP 882 20 52 381
REGON 020680960
Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej
KRS 0000300119
Księga Rejestrowa
W-02 nr 000000022004

Sekretariat Zarządu:
tel. 74 834 41 43, fax. 74 834 41 79
sekretariat@szpital.dzierzoniow.pl

kontakt z dyrekcją

PREZES ZARZĄDU

Maciej Smolarz

Tel. 74 834 41 43Tel. 74 831 33 33Adres e-mail

DYREKTOR DS. MEDYCZNYCH

lek. Wojciech Błasiak

Tel. 74 834 41 69Tel. 74 831 33 33Adres e-mail

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Krasnodębska

Tel. 74 834 41 62Tel. 74 831 33 33Adres e-mail

szpital w dzierżoniowie

ul. Cicha 1

centrala tel.

74 831 33 3374 831 51 1174 831 52 8874 831 37 31

izba przyjęć

74 834 41 10
zobacz wskazówki dojazdu

szpital w bielawie

ul. Piastowska 7

centrala tel.

74 833 43 3274 831 57 87
zobacz wskazówki dojazdu

telefony awaryjne

W celu powiadomienia o awarii centrali telefonicznej proszę dzwonić na poniższe numery komórkowe:

formularz kontaktowy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w niniejszym formularzu przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Dzierżoniowie Sp. z o.o. ul. Cicha 1 58-200 Dzierżoniów w celach kontaktowych oraz w celach związanych z kierowaną do Szpitala korespondencją. Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie uzyskanej zgody (art. 6 ust. 1 lit a. RODO) a podanie danych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie będzie skutkowało brakiem możliwości odpowiedzi na zadane pytanie. Pani / Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu. Pani / Pana dane mogą być udostępniane innym podmiotom lub organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Podane dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany do załatwienia sprawy. Przysługuje Pani / Panu prawo do dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody. Ma Pani / Pan prawo wniesienia skargi do organu właściwego ds. ochrony danych osobowych, iż przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych narusza przepisy RODO. Ponadto informujemy o danych kontaktowych inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani / Pana danych osobowych: e-mail: iod@szpital.dzierzoniow.pl więcej informacji.