sekretariat@szpital.dzierzoniow.pl
Aktualności zobacz mapę strony

AUDYT RECERTYFIKACYJNY ISO

29 listopada 2012

W dniach 27 i 28 listopada br. na terenie szpitala przeprowadzony został przez Polską Izbę Handlu Zagranicznego Certyfikacja audyt recertyfikacyjny.

Celem audytu było spełniania przez Szpital wymagań normy PN-EN ISO 9001:2009 w zakresie usług medycznych, w związku z upływem terminu ważności certyfikatu, przyznanego Szpitalowi w roku ubiegłym. W trakcie audytu poddano ocenie zgodność systemu zarządzania z kryteriami audytu oraz wymaganiami prawnymi w audytowanych obszarach, funkcjonowanie systemu zarządzania jakością, w tym skuteczność realizacji działań doskonalących z poprzednich audytów oraz możliwości doskonalenia systemu. Audytem objęte zostały m.im. :

  • oddział chirurgiczny,
  • Zakład Opiekuńczo-Leczniczy,
  • Dział Pomocy Doraźnej,
  • laboratorium analityczne oraz
  • pielęgniarka epidemiologiczna.

W wyniku przeprowadzonego audytu, audytor zewnętrzny lek.med. Jaroslaw Mędrzycki zarekomendował Szpital do przedłużenia certyfikatu PN-EN ISO 9001:2009 w zakresie usług medycznych.