sekretariat@szpital.dzierzoniow.pl
Aktualności zobacz mapę strony

Czekamy na wyniki konkursu w ramach środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie projektu „E-zdrowie: rozwój elektronicznych usług medycznych w NZOZ Szpitalu Powiatowym w Dzierżoniowie Sp. z o.o.”.

9 maja 2016

W kwietniu 2016 r. NZOZ Szpital Powiatowy w Dzierżoniowie Sp z o.o. złożył aplikację  o środki unijne z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie projektu pod nazwą   „E-zdrowie: rozwój elektronicznych usług medycznych w NZOZ Szpitalu Powiatowym w Dzierżoniowie Sp. z o.o.”.

Konkurs na dofinansowanie działań  z zakresu internetowych usług publicznych w dziedzinie e-zdrowia, w ramach tzw. drugiej Osi Priorytetowej: Technologie Informacyjno-Komunikacyjne, organizuje Zarząd Województwa Dolnośląskiego, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

W konkursie bierze udział 36 projektów na łączną kwotę 91 778 396,27 zł.  Wartość Projektu Szpitala wynosi 2 944 838,13 zł. Przedmiotem Projektu jest rozwój zaplecza teleinformatycznego Szpitala pod kątem stworzenia możliwości bezpiecznego gromadzenia i udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej pacjentów oraz wdrożenia elektronicznych usług medycznych dla pacjentów.

Projekt obejmuje:

 • wykonanie niezbędnych prac  budowlanych i instalacyjnych;
 • zakup sprzętu (m.in. sprzęt komputerowy i tablety dla lekarzy, sprzęt do digitalizacji papierowej dokumentacji medycznej, zespół serwerów, system zasilania awaryjnego wraz z agregatem prądotwórczym  na potrzeby Szpitala w Bielawie, skaner płyt RTG, dzięki któremu zdjęcia RTG będą zapisywane cyfrowo);
 • zakup i wdrożenie medycznego oprogramowania aplikacyjnego wraz z licencjami;
 • przeszkolenie personelu medycznego w zakresie tworzenia elektronicznej dokumentacji medycznej;
 • utworzenie na terenie Szpitala dwóch ogólnodostępnych punktów komputerowych, dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, umożliwiających korzystanie z e-usług,
 • dostosowanie strony internetowej Szpitala do potrzeb osób niepełnosprawnych;
 • udostępnienie platformy e-usług;
 • przeprowadzenie kampanii informacyjnej dla pacjentów na temat korzystania z uruchamianych e-usług.

Dzięki planowanym do wdrożenia e-usługom pacjenci będą mieli możliwość:

 • uzyskania drogą elektroniczną kopii papierowej dokumentacji medycznej;
 • dostępu on-line do indywidualnej dokumentacji zewnętrznej, w tym wyników badań laboratoryjnych
 • internetowej rejestracji;
 • otrzymywania informacji o realizowanych przez Szpital programach profilaktycznych z możliwością rejestracji do tych programów;
 • składania przez Internet skarg i wniosków  oraz zadawania pytań na temat funkcjonowania Szpitala i świadczonych przez Szpital usług;
 • otrzymywania przypomnień e-mail lub SMS o zbliżającym się terminie zabiegu albo wizyty.

Usługi dostępne będą, po zalogowaniu, przez stronę internetową Szpitala.

Warunkiem wdrożenia Projektu jest otrzymanie dofinansowania na jego realizację. Dzięki dotacji Szpital uzyska profesjonalne zaplecze teleinformatyczne, a uruchomione e-usługi ułatwią i usprawnią dostęp do usług medycznych oraz kontakt pacjentów ze Szpitalem. Zwiększy się też poziom bezpieczeństwa danych medycznych pacjentów, a jednocześnie dostęp do tych danych będzie szybszy, co z kolei w wielu przypadkach przyspieszy proces diagnostyki i leczenia i zwiększy tym samym jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych.

Zgodnie z informacją opublikowaną przed Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego w konkursie zostało złożonych 36 wniosków z całego Województwa Dolnośląskiego na łączna kwotę dofinansowania 75 963 286,10 zł natomiast środki przeznaczone na ten cel to kwota 40 073 000,14 zł. W związku z powyższym szanse na dofinansowanie w ramach konkursu na dofinansowanie działań   z zakresu internetowych usług publicznych w dziedzinie e-zdrowia, ma około 52% złożonych wniosków. Planowany termin ogłoszenia wyników konkursu przez Instytucję Zarządzająca to wrzesień 2016 r. Z niecierpliwością czekamy na wyniku konkursu !