sekretariat@szpital.dzierzoniow.pl
Aktualności zobacz mapę strony

Informacja o realizacji projektu grantowego „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”

19 stycznia 2021

 

NZOZ Szpital Powiatowy w Dzierżoniowie Sp. z o.o. realizuje projekt grantowy, pn.: w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego na podstawie umowy zawartej pomiędzy Skarbem Państwa , a Narodowym Funduszem Zdrowia.

Celem projektu jest ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia epidemii COVID-19 wśród pacjentów i pensjonariuszy oraz personelu zakładów opiekuńczo-leczniczych, hospicjów oraz Domów Pomocy Społecznej.

W ramach projektu pozyskano środki finansowe przeznaczone na dodatkowe wynagrodzenia dla pielęgniarek, ratowników medycznych, fizjoterapeutów, opiekunów medycznych oraz członków personelu pomocniczego, którzy – ze względów bezpieczeństwa i ograniczenia ryzyka zakażenia – musieli zrezygnować z innych miejsc pracy. Ponadto w ramach realizacji projektu zakupiono środki ochrony osobistej dla personelu i pacjentów.

Wysokość otrzymanego grantu: 126 158,19 zł, z tego 114 349,82 zł na dodatki do wynagrodzeń personelu oraz 11 808,37 zł na zakup środków ochrony osobistej.