sekretariat@szpital.dzierzoniow.pl
Aktualności zobacz mapę strony

KOLEJNA EDYCJA PROGRAMÓW PROFILAKTYCZNYCH 2017 !

31 maja 2017

PROFILAKTYKA CHORÓB NOWOTWOROWYCH WE WCZESNYCH FAZACH ROZWOJU Z UWZGLĘDNIENIEM NOWOTWORÓW ŻOŁĄDKA I PRZEŁYKU– BADANIA PRZESIEWOWE

Celem programu jest:

wykrycie nowotworów i innych zmian chorobowych w obrębie żołądka i przełyku we wczesnych fazach rozwoju tzw. bezobjawowej u mieszkańców powiatu dzierżoniowskiego należących do grupy podwyższonego ryzyka w 2017 r. oraz podniesienie świadomości społecznej poprzez edukację zdrowotną w zakresie informacji o czynnikach ryzyka zachorowania na raka żołądka i przełyku.

W ramach programu będą realizowane następujące zadania:

 • rejestrację osób chętnych do udziału w programie;
 • wykonywanie badań gastroskopii wraz z opisem;
 • w przypadku podejrzenia nowotworu żołądka lub przełyku bądź innych nieprawidłowości skierowanie pacjenta na dalsza diagnostykę lub leczenie (poza programem);
 • sporządzenie dokumentacji medycznej z przeprowadzeniem badań – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i standardami stosowanymi prze NFZ;
 • decyzja dotycząca dalszego postępowania z pacjentem w zależności od wyniku badania potwierdzona pisemnie.

Do udziału w programie zostaną zaproszeni mieszkańcy Powiatu Dzierżoniowskiego, którzy:

 • ukończyli 35 rok życia;
 • nie byli poddani przedmiotowemu badaniu w ciągu ostatnich 3 lat ze środków Powiatu Dzierżoniowskiego;
 • warunkiem przystąpienia do programu jest wystąpienie co najmniej trzech czynników ryzyka: częste bóle nadbrzusza; zaburzenia połykania; znaczna utrata apetytu; częste wymioty; znaczna utrata wagi; bóle zamostkowe po jedzeniu, częste uczucie ucisku i pełności; palenie tytoniu, narażenie na czynniki chemiczne (górnicy, hutnicy, pracownicy przemysłu gumowego); choroba nowotworowa żołądka lub przełyku w najbliżej rodzinie; inne choroby nowotworowe w najbliższej rodzinie.

Kwalifikacja uczestników:

Każda osoba, która zgłosi chęć udziału w programie otrzyma do wypełnienia ankietę kwalifikacyjną dotyczącą danych osobowych, występowania objawów, obciążenia genetycznego i przebytych chorób. Pacjent zostanie poinstruowany o sposobie przygotowania się do badania i otrzyma ulotkę informacyjną na temat schorzeń górnego odcinka przewodu pokarmowego, w tym schorzeń górnego odcinka przewodu pokarmowego, w tym schorzeń nowotworowych, czynnikach wpływających na ryzyko zachorowania na nowotwory żołądka i przełyku oraz ograniczenia zachorowalności na ww. nowotwory poprzez wczesne wykrycie.

Godziny i miejsce przeprowadzania badania:

Po uprzedniej rejestracji badania gastroskopii będą w pracowni Endoskopii w NZOZ Szpitala Powiatowego  w Dzierżoniowie, ul. Cicha 1.

Zapisy na badania:

Rejestracja na badanie gastroskopii odbywać się będzie osobiście w siedzibie Szpitala, ul. Cicha 1, budynek A,  I piętro przy pracowni RTG, wszelkich informacji udzielamy pod numerami telefonów: 74 8344 188, 723 691 773 od godziny 8.00 do 17.00. Kwalifikacja na badanie odbywać się będzie na podstawie wypełnionej Ankiety kwalifikacyjnej:

Ankieta kwalifikacyjna na badanie gastroskopii 2017

Po badaniu bardzo prosimy o wypełnienie Ankiety ewaluacyjnej i pozostawienie w Rejestracji Szpitala:

Ankieta ewaluacyjna – żołądek i przełyk 2017

 

Zakończenie programu 17.11.2017 r

„PROFILAKTYKA WCZESNEGO WYKRYWANIA NOWOTWORU JELITA GRUBEGO – BADANIA PRZESIEWOWE”

Celem programu jest:

wykrycie nowotworów i innych zmian chorobowych  w obrębie jelita grubego we wczesnej fazie powstawania w tzw. fazie bezobjawowej u mieszkańców powiatu dzierżoniowskiego należących do grupy podwyższonego ryzyka w 2017 r. oraz podniesienie świadomości społecznej poprzez edukację zdrowotną w zakresie informacji o czynnikach ryzyka zachorowania na nowotwór jelita grubego.

W ramach programu będą realizowane następujące zadania:

 • rejestracja osób chętnych do udziału w programie;
 • wykonanie badania kolonoskopii z opisem;
 • w przypadku wykrycia nieprawidłowości podczas przeprowadzonego badania w zależności od wskazań medycznych uczestnicy zostaną skierowani na dalszą diagnostykę lub leczenie (poza programem);
 • sporządzenie dokumentacji medycznej z przeprowadzonych badań – zgodnie      z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i standardami stosowanymi prze NFZ;
 • decyzja dotycząca dalszego postępowania z pacjentem w zależności od wyniku badania potwierdzona pisemnie.

Do udziału w programie zostaną zaproszeni mieszkańcy Powiatu Dzierżoniowskiego, którzy:

 • ukończyli 64 rok życia;
 • nie byli poddani przedmiotowemu badaniu w ciągu ostatnich 3 lat ze środków Powiatu Dzierżoniowskiego;
 • u których występują co najmniej 3 czynniki ryzyka zachorowania na nowotwór jelita grubego takie jak: częste bóle nadbrzusza, wzdęcia, kolka jelitowa; nudności, wymioty, występowanie polipów jelita grubego, występowanie polipów bądź nowotworu jelita grubego w rodzinie, niska aktywność fizyczna, zespół metaboliczny (nadciśnienie, otyłość, cukrzyca, niski HDL), występowanie chorób zapalnych jelit w przeszłości, palenie papierosów.

 Kwalifikacja uczestników:

Każda osoba, która zgłosi chęć udziału w programie otrzyma do wypełnienia ankietę kwalifikacyjną dotyczącą danych osobowych, a także występowania niepokojących objawów i czynników ryzyka. Pacjent zostanie poinstruowany o sposobie przygotowania się do badania i otrzyma ulotkę informacyjną na temat schorzeń dolnego odcinka przewodu pokarmowego, czynnikach wpływających na ryzyko zachorowania na nowotwory jelita grubego oraz znaczeniu ograniczenia czynników ryzyka i badań przesiewowych w profilaktyce nowotworowej.

Godziny i miejsce przeprowadzania badania:

Po uprzedniej rejestracji badanie kolonoskopii wykonywane będzie od poniedziałku do piątku  w godzinach od 7.25 do 15.00 w Pracowni Endoskopii w NZOZ Szpitalu Powiatowym   w Dzierżoniowie, ul. Cicha 1.

 Zapisy na badania:

Rejestracja na badanie kolonoskopii odbywać się będzie osobiście w siedzibie Szpitala,  ul. Cicha 1, budynek A,  I piętro przy pracowni RTG, wszelkich informacji udzielamy pod numerami telefonów: 74 8344 188, 723 691 773 od godziny 8.00 do 17.00. Kwalifikacja na badanie odbywać się będzie na podstawie wypełnionej Ankiety kwalifikacyjnej:

Ankieta kwalifikacyjna na badanie kolonoskopii 2017

Po badaniu bardzo prosimy o wypełnienie Ankiety ewaluacyjnej i pozostawienie w Rejestracji Szpitala:

Ankieta ewaluacyjna jelito grube 2017

Zakończenie programu 17.11.2017 r.

UCZESTNICTWO W PROGRAMIE JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNE !

Programy finansowane są ze środków publicznych pochodzących z  budżetu Powiatu Dzierżoniowskiego na realizację programów zdrowotnych pn.: „Profilaktyka wczesnego wykrywania nowotworu jelita grubego – badania przesiewowe” oraz „Profilaktyka Chorób Nowotworowych we Wczesnych Fazach Rozwoju z uwzględnieniem nowotworu żołądka i przełyku – badanie przesiewowe”.