sekretariat@szpital.dzierzoniow.pl
Aktualności zobacz mapę strony

Kolejne urządzenia umożliwiające wykonywanie analizy stężenia tlenku węgla przekazane przez Stowarzyszenie „Bezpieczna Gmina – Bezpieczny Powiat” z siedzibą w Dzierżoniowie dla NZOZ Szpitala Powiatowego w Dzierżoniowie Sp. z o.o.

20 listopada 2017

Dnia 16 listopada 2017 r. Pan Arkadiusz Kleban Prezes Stowarzyszenia „Bezpieczna Gmina-Bezpieczny Powiat” w Dzierżoniowie wraz z Panią Izabelą Piwko-Zadrożną Skarbnikiem Stowarzyszenia, już po raz kolejny dokonali przekazania dwóch urządzeń umożliwiających wykonywanie analizy stężenia tlenku węgla wraz z podzespołami, na potrzeby pracy Zespołów Ratownictwa Medycznego NZOZ Szpitala Powiatowego w Dzierżoniowie Sp. z o.o.  Ogólna wartość wszystkich przekazanych urządzeń to kwota prawie 12 000,00 zł.

Urządzenia te są bezcennym elementem doposażenia Zespołów Ratownictwa Medycznego, które pozwalają chronić zarówno życie pacjentów jak i samym ratowników. Przekazane urządzenia służą do monitorowania zawartości tlenku węgla (CO) tzw. „czadu” w wydychanym powietrzu przez osobę podtrutą, nawet nieprzytomną, jako wskaźnik poziomu zatrucia. Ponadto ratownicy medyczni wchodząc do mieszkania lub domu osób poszkodowanych, są również narażeni na zatrucie gazem tlenku węgla, urządzenie monitorujące wskazuje natychmiast poziom stężenia tzw. „czadu” w pomieszczeniu. O dzisiaj urządzania te stanowią stałe wyposażenie czterech pojazdów pogotowia ratunkowego powiatu dzierżoniowskiego.

W obecności Prezesa Szpitala Macieja Smolarza oraz pracowników Pogotowia Ratunkowego na ręce Kierownika Działu Pomocy Doraźnej i Izby Przyjęć lek. med. Marka Małyszewicza przekazano urządzenia, które mają służyć przede wszystkim bezpieczeństwu pacjentów oraz zespołów ratowniczych. Do urządzeń dołączone były również niezbędne części zamienne.

Serdecznie dziękujemy wszystkim członkom Stowarzyszenia za inicjatywę, która z pewnością przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa pacjentów jak i pracowników naszego szpitala.

Stowarzyszanie „Bezpieczna Gmina – Bezpieczny Powiat” w Dzierżoniowie prowadzi działalność nieodpłatną w zakresie bezpieczeństwa, porządku publicznego, ochrony przeciwpożarowej i edukacji. Dofinansowuje organizacje działające w obszarze bezpieczeństwa i organizuje akcje w tym zakresie. Oprócz naszego Szpitala Stowarzyszenie wsparło już swoją działalnością Państwową Straż Pożarną w Dzierżoniowie, Policję pomagając zakupić niezbędny sprzęt, Ochotnicze Straże Pożarne z terenu powiatu dzierżoniowskiego oraz inne organizacje działające w tym zakresie. Ponadto jest organizatorem oraz współorganizatorem szeregu akcji społecznych m.in. akcji pn. „Powiatowy Dzień Bezpieczeństwa”, „NIE – DLA CZADU” i wielu konkursów np. „Młodzież zapobiega pożarom”.

 

galeria