sekretariat@szpital.dzierzoniow.pl
Aktualności zobacz mapę strony

Komunikat w sprawie zmiany składu Zarządu Spółki

27 maja 2015

Z uwagi na konieczność przyspieszenia prowadzonej reorganizacji kosztów i przychodów Spółki oraz na wzrastające koszty funkcjonowania poszczególnych oddziałów szpitalnych spowodowane m.in. utrudnioną realizacją kontraktów z NFZ, Rada Nadzorcza NZOZ Szpitala Powiatowego w Dzierżoniowie Sp. z o. o. podjęła decyzję o zmianie dotychczasowej formuły funkcjonowania Zarządu Spółki do czasu wyraźnej poprawy sytuacji finansowej. W związku z powyższym wskazano rozwiązanie, w którym Prezes Zarządu ponosił będzie odpowiedzialność jednoosobową i podejmie się przeprowadzenia niezbędnej restrukturyzacji organizacyjnej, kosztowej i majątkowej oraz przygotuje i zrealizuje długofalową koncepcję rozwoju Spółki. Z uwagi na zakres powyższych zadań, ich realizację powierzono Panu Maciejowi Smolarzowi pełniącemu dotychczas funkcję Członka Zarządu odpowiedzialnego za inwestycje i rozwój, powołując go w dniu 26 maja br. na Prezesa Zarządu Spółki. Równocześnie realizując koncepcję zmniejszenia kosztów funkcjonowania samego zarządu, odwołano z pełnionych funkcji pozostałych członków organu. Pani Agnieszka Krasnodębska nadal pełni funkcję Głównego Księgowego, a Pani Dorocie Dudzińskiej zaproponowano pracę w strukturach szpitala, wykorzystując tym samym Jej długoletnie doświadczenie związane z pracą w służbie zdrowia oraz doceniając ogromny wkład w realizację zadań związanych z podnoszeniem jakości usług.