sekretariat@szpital.dzierzoniow.pl
Aktualności zobacz mapę strony

Komunikat Zarządu

16 października 2015

          Zarząd NZOZ Szpitala Powiatowego w Dzierżoniowie Sp. z o.o. informuje, że podjęta została decyzja o zakończeniu z dniem 1 listopada 2015 r. działalności oddziału ortopedycznego. Szczegółowa analiza kosztów funkcjonowania ortopedii wykazała, że dla zbilansowania oddziału kontrakt na jego funkcjonowanie winien opiewać na kwotę dwukrotnie wyższą niż obecnie, tymczasem Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia nie dysponuje dodatkowymi środkami na finansowanie tego zakresu świadczeń medycznych, ani nie ma żadnej możliwości ich zwiększenia.
Od początku swojego istnienia oddział ortopedyczny wygenerował stratę na poziomie ponad 3,5 mln złotych, co wobec braku reakcji ze strony Zarządu mogłoby doprowadzić do zagrożenia płynności finansowej Spółki będącej pracodawcą dla 350 osób, a w konsekwencji – do zachwiania bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców powiatu.
U zdecydowanej większości pacjentów leczonych w oddziale ortopedycznym wykonywane są procedury medyczne, które pokrywają się z procedurami możliwymi do rozliczenia przez oddział chirurgiczny, a pozostałe, ze względu na swoją wysoką kosztochłonność angażują większość przychodów przeznaczonych na finansowanie oddziału. W związku z tym, w wyniku negocjacji z NFZ, znacznie zwiększona została wartość kontraktu na leczenie pacjentów w oddziale chirurgicznym, co pozwoli na hospitalizowanie rocznie o ponad 700 pacjentów więcej. Zarząd wynegocjował także 30 – procentowy wzrost kontraktu dla oddziału okulistycznego w zakresie leczenia zaćmy, zapewniając w ten sposób wykonanie tych zabiegów dodatkowo u około 300 pacjentów, a tym samym w widoczny sposób skracając kolejkę pacjentów oczekujących na te świadczenia.
Powyższe działania restrukturyzacyjne pozwolą efektywniej realizować potrzeby zdrowotne pacjentów oraz zapewnią stabilność finansową Szpitala, niezbędną dla jego dalszego rozwoju.