sekretariat@szpital.dzierzoniow.pl
Aktualności zobacz mapę strony

KOMUNIKAT

27 marca 2020

Szanowni Państwo!

Nawiązując do komunikatu z dnia 13 marca br. dotyczącego wstrzymania przyjęć pacjentów do planowych zabiegów operacyjnych, zawieszenia prowadzenia kwalifikacji do zabiegów dla pacjentów chcących ustalić jego termin oraz zawieszenia funkcjonowania Poradni Chirurgicznej informujemy, że NZOZ Szpital Powiatowy w Dzierżoniowie Sp. z o.o. kontynuuje wprowadzone ograniczenia do odwołania.

Przypominamy także, że do odwołania obowiązuje całkowity zakaz odwiedzin we wszystkich oddziałach szpitalnych.

Jednocześnie zapewniamy, że realizowane będą przyjęcia pacjentów w trybie pilnym, tj. w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia. Odbywać się będą także porody i cięcia cesarskie.

Prosimy wszystkie osoby planujące wizytę w szpitalu o rozważenie jej konieczności, w szczególności osoby z objawami przeziębienia (kaszel, katar, gorączka).

Wszelkie badania oraz wizyty, które mogą zostać odłożone w czasie zaleca się opóźnić do momentu ustania zagrożenia epidemiologicznego.

Przypominamy ponadto, że zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego przed wizytą w Poradni Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej Pacjent (również bez cech infekcji) winien skontaktować się telefonicznie (74 834 41 29, 723 691 716) w celu otrzymania TELEPORADY. Tylko w sytuacjach gdy jest to niezbędne Pacjent zostanie umówiony na konkretną godzinę do lekarza. Lekarz udzielający TELEPORADY na podstawie przeprowadzonego wywiadu medycznego i oceny stanu zdrowia ma możliwość wystawienia zwolnienia lekarskiego oraz recepty.

PROSIMY UZGODNIĆ TELEFONICZNIE KAŻDĄ WIZYTĘ W PORADNI NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ