sekretariat@szpital.dzierzoniow.pl
Aktualności zobacz mapę strony

Maciej Smolarz – Prezes Zarządu Szpitala w Dzierżoniowie został wiceprzewodniczącym zarządu Konsorcjum Dolnośląskich Szpitali Powiatowych

9 października 2018

Maciej Smolarz – Prezes Zarządu Szpitala w Dzierżoniowie został wiceprzewodniczącym zarządu Konsorcjum Dolnośląskich Szpitali Powiatowych.

Konsorcjum od 9 lat zrzesza prawie wszystkie szpitale powiatowe na Dolnym Śląsku, a głównym celem jego działania jest wzmacnianie pozycji szpitali będących jego członkami i udzielanie im wsparcia, a także zajmowanie stanowisk we wszelkich sprawach związanych z ich działalnością, w szczególności w relacjach z organami władzy i administracji rządowej i samorządowej, dysponentami środków publicznych przeznaczonych na finansowanie ochrony zdrowia, w tym świadczeń opieki zdrowotnej, związkami zawodowymi i innymi instytucjami.

Realizacja zadań i celów Konsorcjum odbywa się przede wszystkim poprzez wymianę informacji o rozwiązaniach prawnych, ekonomicznych i organizacyjnych; udział w negocjacjach z partnerami publicznymi: organami władzy publicznej i Narodowym Funduszem Zdrowia; kierowanie wniosków i spostrzeżeń legislacyjnych oraz opiniowanie projektów legislacyjnych kierowanych do konsultacji społecznych, a także współpracę z organami władzy samorządowej w zakresie działań mających tworzyć warunki do właściwego zabezpieczenia świadczeń medycznych.

Działania związane z realizacją swoich celów Konsorcjum podejmuje przy ścisłej współpracy z Konwentem Powiatów Województwa Dolnośląskiego.

Szpitale należące do Konsorcjum zrzeszone są także w Ogólnopolskim Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych, do którego przystąpiło kilkaset szpitali w kraju.