sekretariat@szpital.dzierzoniow.pl
Aktualności zobacz mapę strony

Nieodpłatna pomoc prawna

11 stycznia 2016

Z dniem 1 stycznia 2016 weszły w życie przepisy ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. W związku z tym Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie uruchomiło 4 punkty – czynne od poniedziałku do piątku, zlokalizowane w:

 1. Dzierżoniowie przy ul. Nowowiejskiej 73, w godz. 7:30 – 11:30;
 2. Dzierżoniowie w budynku Starostwa Powiatowego, Rynek 27, pok. 314, w godz. 10:300 – 14:30;
 3. Bielawie w budynku Gimnazjum Ekologicznego nr 3, ul. Lotnicza 5, w godz. 9:00 – 13:00;
 4. Pieszycach w Urzędzie Miejskim przy ul. Kościuszki 2, w godz. 9:00 – 13:00.

Nieodpłatna pomoc prawna

Dla kogo?

Ustawa zakłada, że darmowa darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają:

 • młodzież do 26 roku życia,
 • osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
 • osoby, które ukończyły 65 lat,
 • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
 • kombatanci,
 • weterani,
 • zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.
Co obejmuje?

Pomoc prawna będzie polegała na:

 • poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach,
 • wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczące jej problemu prawnego,
 • pomocy w sporządzaniu wymagającego wiedzy prawnej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo – administracyjnym,
 • sporządzaniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.
Jakiego zakresu prawa będzie dotyczyć nieodpłatna pomoc prawna?

Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie:

 • prawa pracy,
 • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • prawa cywilnego,
 • spraw karnych,
 • spraw administracyjnych,
 • ubezpieczenia społecznego,
 • spraw rodzinnych,
 • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.