sekretariat@szpital.dzierzoniow.pl
Aktualności zobacz mapę strony

NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA

1 lipca 2016

1 L1Szanowni Państwo!

NZOZ Szpital Powiatowy w Dzierżoniowie Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że od dnia 1 lipca 2016 r. od godziny 18.00 do 31 grudnia 2016 r. świadczenia w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej są realizowane przez lekarzy i pielęgniarki naszego szpitala.  Ambulatorium znajduje się przy ul. Cichej 1 w budynku A (dawna Izba Przyjęć – zdjęcie obok), tel. 74 834 41 29.

Realizacja świadczenia odbywać się będzie od poniedziałku do piątku w godz. od 18.00 do 08.00 dnia następnego, oraz w soboty, niedziele oraz inne dni ustawowo wolne od pracy w godz. od 08.00 dnia danego do godz. 08.00 dnia następnego dla mieszkańców powiatu dzierżoniowskiego bez gminy miejsko – wiejskiej Niemcza i miasta Piława Górna. Mieszkańcy tych miejscowości uzyskają świadczenie w Szpitalu św. Antoniego w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Bolesława Chrobrego 5, tel. 746 413 400.

ZASADY KORZYSTANIA Z NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

Pomoc świadczona jest w punktach nocnej opieki i nie jest związana z lekarzem podstawowej opieki zdrowotne, do którego jesteśmy zapisani.

JAKIE ŚWIADCZENIA W PUNKCIE NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ ?

  • porada lekarska udzielana w przychodni, przez telefon lub w przypadkach medycznie uzasadnionych – w domu pacjenta;
  • zabiegi pielęgniarskie udzielane w ramach porady lekarskiej lub wynikające z ciągłości leczenia (np. zastrzyki lub opatrunki zlecane przez lekarza POZ ) – mogą one być wykonywane w gabinecie zabiegowym lub w przypadkach medycznie uzasadnionych w domu pacjenta;
  • w ramach nocnej i świątecznej opieki lekarskiej nie można uzyskać: wizyty kontrolnej w związku z wcześniej rozpoczętym leczeniem, recepty na stosowane stale leki w związku ze schorzeniem przewlekłym, rutynowego zaświadczenia o stanie zdrowia.

 W JAKICH PRZYPADKACH

KORZYSTAĆ ZE ŚWIADCZEŃ PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W NOCY I ŚWIĘTA ?

 W przypadku nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednio zagrożenia życia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy oraz gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.

Przykłady określone przez NFZ:

  • infekcja dróg oddechowych z wysoką gorączką (wyższa niż 39 °C, szczególnie u małych dzieci i ludzi w podeszłym wieku);
  • bóle brzucha, nieustające mimo stosowania leków rozkurczowych;
  • zaostrzenie dolegliwości znanej choroby przewlekłej (np. kolejny napad astmy oskrzelowej z umiarkowaną dusznością);
  • biegunka lub wymioty, szczególnie u dzieci lub osób w podeszłym wieku;
  • zatrzymanie wiatrów, stolca lub moczu.

Pogotowie ratunkowe – numer alarmowy – 999 lub 112 – zawsze, kiedy wydaje nam się, że nasze lub czyjeś życie jest zagrożone, należy bezwzględnie telefonować pod numer alarmowy pogotowia ratunkowego.