sekretariat@szpital.dzierzoniow.pl
Aktualności zobacz mapę strony

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERÓW DO WSPÓLNEJ REALIZACJI PROGRAMU PROFILAKTYKI RAKA JELITA GRUBEGO

4 lutego 2016

NZOZ Szpital Powiatowy w Dzierżoniowie Sp. z o.o. ogłasza otwarty nabór partnerów do wspólnego przygotowania i realizacji programu profilaktyki raka jelita grubego na terenie powiatów: dzierżoniowskiego, kłodzkiego, świdnickiego, wałbrzyskiego, m. Wałbrzych i ząbkowickiego (subregion wałbrzyski) w konkursie Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, zwanej dalej IOK (Instytucja Organizująca Konkurs), nr RPDS.08.07.00-IZ.00-02-039/15.

Partnerstwo obejmuje wspólne aplikowanie o dofinansowanie projektu, który będzie realizował program profilaktyki raka jelita grubego na terenie subregionu wałbrzyskiego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 8 – Rynek Pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Konkurs dotyczy Działania 8.7 Aktywne i zdrowe starzenie się.

Środki europejskie przeznaczone na realizację programu w subregionie wałbrzyskim wynoszą 6 324 079 PLN.

Planowany okres realizacji programu: sierpień 2016 – sierpień 2018.

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERÓW DO WSPÓLNEJ REALIZACJI PROGRAMU PROFILAKTYKI RAKA JELITA GRUBEGO