sekretariat@szpital.dzierzoniow.pl
Aktualności zobacz mapę strony

Personel zadba o jakość

17 grudnia 2013

Pracownicy dzierżoniowskiego szpitala zaangażowali się we wdrożenie akredytacji ministerialnej Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia. Uzyskanie akredytacji pozwoli nie tylko zyskać więcej punktów w przyszłorocznym kontraktowaniu usług medycznych przez Narodowy Fundusz Zdrowia ale przede wszystkim poprawi warunki pobytu pacjentów i leczenia w szpitalu.

Standardy akredytacyjne obejmują niemal wszystkie dziedziny działalności naszej placówki, w tym zarówno sferę administracyjną i techniczną jak również tę najważniejszą – medyczną. Rola akredytacji polega głównie na wyszukiwaniu zagadnień, które w największym stopniu wpływają na poziom świadczeń i bezpieczeństwo pacjentów. Stąd właśnie osobiste zaangażowanie lekarzy, pielęgniarek, innych pracowników medycznych oraz całego personelu, doskonale zdającego sobie sprawę z tego, że przy okazji wdrożenia akredytacji, poprzez odpowiednie usystematyzowanie i zorganizowanie dokumentacji oraz wprowadzenie odpowiednich procedur postępowania, wpływać będą na ciągłe podnoszenie poziomu leczenia oraz będą mieli możliwość poprawy warunków także swojej – ciężkiej i odpowiedzialnej pracy.

Wprowadzenie standardów akredytacyjnych CMJ wymaga bardzo istotnego w tym przypadku włączenia się całej kadry szpitala w prace związane z usankcjonowaniem procedur jego funkcjonowania. Samoświadomość i wysoka kultura pracy sprawia, że personel właściwie we własnym zakresie, praktycznie bez udziału kierownictwa, w specjalnie w tym celu utworzonych zespołach zadaniowych opracowuje i wprowadza wielopłaszczyznowe zmiany organizacyjne, a tylko tzw. koordynator akredytacji pomaga w tym aby zespoły działały w spójny i usystematyzowany sposób.

Proces wdrażania przez pracowników nowych standardów potrwa do jesieni przyszłego roku i zakończy się przeglądem akredytacyjnym, który zostanie przeprowadzony przez wizytatorów ministerstwa zdrowia. Tym samym personel podda się dobrowolnej ocenie w oparciu o ustalone przez Ministerstwo Zdrowia kryteria.