sekretariat@szpital.dzierzoniow.pl
Aktualności zobacz mapę strony

Podziękowania dla Darczyńców i Wolontariuszy Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

9 stycznia 2015

NZOZ Szpital Powiatowy w Dzierżoniowie Sp. z o. o. składa serdeczne podziękowania wszystkim tym, którzy co roku dokładają starań i wysiłku, aby w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (WOŚP) wspólnie grając i kwestując, pozyskiwać środki finansowe dla dobra drugiego człowieka – dla chorych i potrzebujących pomocy.

W 2014 roku nasz Oddział Noworodkowy otrzymał kolejne cenne dary od WOŚP. Otrzymaliśmy w darze: zamknięty inkubator, stanowisko do resuscytacji, kardiomonitor, dwa pulsoksymetry, panel do fototerapii oraz nieinwazyjny miernik bilirubiny.

  • Inkubator stwarza noworodkom kontrolowane warunki zewnętrzne w celu podtrzymania procesów życiowych.
  • Stanowisko do resuscytacji dzięki efektywnej terapii cieplnej i zestawie wbudowanych urządzeń resuscytacyjnych tworzy ergonomiczne stanowisko do oceny i resuscytacji noworodka.
  • Nowoczesny kardiomonitor i pulsoksymetry umożliwiają profesjonalne monitorowanie ważnych parametrów życiowych.
  • Miernik bilirubiny jest urządzeniem innowacyjnym, służącym do diagnostyki żółtaczki, często występującej u noworodków; dzięki nowoczesnej technologii miernik w sposób nieinwazyjny pozwala dokonać pomiaru bilirubiny (nie trzeba pobierać krwi od noworodka, co i dla niego i dla jego rodziców oznacza mniejszy stres).
  • Lampa do fototerapii jest pomocna przy leczeniu noworodka z żółtaczki, urządzenie to w sposób ciągły pozwala dokonywać leczniczych naświetlań, także w trakcie trwania karmienia.

Specjalistyczny sprzęt, który NZOZ Szpital Powiatowy w Dzierżoniowie Sp. z o. o. otrzymał od Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (WOŚP) w znaczący sposób wpływa na podniesienie bezpieczeństwa i standardu opieki medycznej świadczonej dla naszych najmłodszych pacjentów. Zarówno jakość, jak i ilość sprzętu przekazanego w 2014 roku naszemu Oddziałowi Noworodkowemu jest imponująca.

Dziękujemy wszystkim Darczyńcom oraz Wolontariuszom Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Potrzeb w szpitalnej opiece zdrowotnej jest bardzo dużo, z wdzięcznością przyjmiemy dalszą pomoc i wsparcie w sprzęt dla oddziałów szpitalnych.

Jednocześnie pragniemy złożyć Fundacji życzenia noworoczne, by w 2015 roku WOŚP zagrała jak nigdy dotąd!

W dniu 11 stycznia 2015 roku Orkiestra zagra już 23. raz zarówno dla najmłodszych, jak i dla najstarszych. Państwa udział i wsparcie tej szlachetnej akcji pomoże doposażyć nasz szpital w nowoczesny sprzęt medyczny.

galeria