sekretariat@szpital.dzierzoniow.pl
Aktualności zobacz mapę strony

Przygotowania do wdrożenia programu akredytacyjnego – Projekt, pn.: „Wsparcie szpitali we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki” część Program Akredytacja szpitali, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER).

29 października 2021

Przygotowania do wdrożenia programu akredytacyjnego – Projekt, pn.: „Wsparcie szpitali we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki” część Program Akredytacja szpitali, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER).

13 czerwca 2018 Starając się o coraz wyższą jakość świadczonych usług dla dobra pacjentów niebawem szpital podda się bardzo trudnemu i rygorystycznemu procesowi wdrażania programu akredytacyjnego. W listopadzie 2018 r. rozpoczną się pierwsze szkolenia personelu w tym zakresie.

Cel projektu

Głównym celem projektu jest poprawa jakości i bezpieczeństwa opieki w podmiotach leczniczych, które świadczą szpitalne usługi medyczne poprzez:

  • wdrożenie programu akredytacyjnego w szpitalach,
  • działania projakościowe z zakresu bezpieczeństwa opieki, dotyczące zgłaszania zdarzeń niepożądanych i uczenia się na ich podstawie (program bezpieczeństwa opieki),
  • oraz działania projakościowe związane z wprowadzeniem programu restrukturyzacyjnego obejmującego innowacyjne rozwiązania organizacyjne zapewniające chorym z gwałtownym pogorszeniem stanu zdrowia jak najszybsze, intensywne i właściwe leczenie.

W ramach wsparcia realizowane będą następujące działania:

  • warsztaty szkoleniowe w szpitalu w celu omówienia zakresu standardów akredytacyjnych według których dokonywana będzie ocena ich wdrażania;
  • specjalistyczne konsultacje z bezpieczeństwa farmakoterapii;
  • wizyta testowa – wstępna ocena wdrażanych standardów przez szpital i podsumowanie, które ukierunkuje szpital w przygotowaniach do akredytacji;
  • konsultacje z zakresu wdrażania standardów akredytacyjnych;
  • szkolenia nt. bezpieczeństwa opieki i zdarzeń niepożądanych;
  • przeprowadzenie 3 dniowego przeglądu akredytacyjnego przez zespół wizytatorów pod kątem spełniania standardów akredytacyjnych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych oraz funkcjonowania Szpitala na podstawie ustawy o akredytacji w ochronie zdrowia.

 Projekt, pn.: „Wsparcie szpitali we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki”  część Program Akredytacja szpitali, realizowany
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER), współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w r
amach Europejskiego Funduszu Społecznego.

2016-10-11_Plakat informujący o projekcie_szpital_A3