sekretariat@szpital.dzierzoniow.pl
Aktualności zobacz mapę strony

Przywracamy porody rodzinne

5 lutego 2021

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że od dnia 08.02.2021 r. (poniedziałek) przywraca się porody rodzinne w Szpitalu Powiatowy w Dzierżoniowie. W związku z obecną sytuację epidemiczną odbywać się będą one według ściśle określonych zasad, tj.:

 • w porodzie rodzinnym może uczestniczyć wyłącznie jedna osoba towarzysząca;
 • każdej Pacjentce przy przyjęciu do porodu wykonany zostanie test antygenowy
  w kierunku SARS-Co-V2;
 • wskazane jest, aby osoba towarzysząca posiadała aktualny wynik testu wykonanego metodą real time RT- PCR lub testu antygenowego w kierunku SARS-CoV2 (wynik nie starszy niż 72 godziny). Badanie to można wykonać komercyjnie w punkcie pobrań na terenie Szpitala (koszt badania RT -PCR – 550,00 zł, testu antygenowego 150,00 zł). Posiadanie takiego wyniku nie jest bezwzględnie wymagane, jednak posiadanie wyniku lub nieposiadanie go w przypadku podejrzanych objawów u osoby towarzyszącej – np. zwykłego kataru – może być rozstrzygające;
 • osoba towarzysząca musi być zdrowa (bez objawów przeziębienia: kaszel, temperatura, katar itp.) oraz powinna mieszkać z rodzącą przez co najmniej 14 dni przed porodem;
 • osoba towarzysząca nie może być objęta kwarantanną, ani izolacją;
 • osoby przygotowujące się do porodu rodzinnego (pacjentka oraz osoba towarzysząca) w okresie przedporodowym (tj. około 14 dni) powinny ograniczyć do minimum kontakty z osobami spoza domowników;
 • przy przyjęciu do szpitala, osoba towarzysząca, tak jak Pacjenci, wypełniają ankietę epidemiologiczną;
 • ostateczną decyzję dotyczącą odbycia porodu z osobą towarzyszącą podejmuje lekarz.
 • osoba towarzysząca przy porodzie otrzymuje pakiet certyfikowanej odzieży ochronnej (fartuch flizelinowy, maska chirurgiczna, rękawiczki, czepek, buty ochronne). Za pakiet odzieży ochronnej pobierana jest opłata zgodnie z cennikiem szpitala w wysokości 10,00 zł brutto;
 • osoba towarzysząca podczas pobytu na terenie szpitala powinna zachowywać bezpieczny (2-metrowy) dystans wobec innych osób poza rodzącą oraz stosować się do poleceń personelu medycznego;
 • osoba towarzysząca może przebywać wraz z Pacjentką na terenie Bloku Porodowego maksymalnie do 2 godzin po poradzie.

Zwracamy się z prośbą o bezwzględne przestrzeganie powyższych zasad w celu zachowania bezpieczeństwa wszystkich uczestników porodu (zarówno personelu jak i pacjentki, dziecka raz osoby towarzyszącej) oraz pozostałych Pacjentów.