sekretariat@szpital.dzierzoniow.pl
Aktualności zobacz mapę strony

Punkt Rejestracji – nowe miejsce wydawania wyników badań

25 maja 2015

Informacja dla Pacjentów

Pacjentów korzystających z usług Medycznego Laboratorium Diagnostycznego, Pracowni Bakteriologii i Pracowni Serologii informujemy, że od dnia 1 czerwca 2015 dokonujemy zmian organizacyjnych związanych z wyznaczeniem nowego miejsca wydawania wyników badań:
 laboratoryjnych,
 bakteriologicznych,
 serologicznych.
Od dnia 1 czerwca 2015 wyniki wydawane będą w PUNKCIE REJESTRACJI zlokalizowanym
w Dzierżoniowie przy ulicy Cichej 1, w głównym korytarzu, pomiędzy Izbą Przyjęć a Pracowniami RTG i TK.

Po odbiór wyników zapraszamy:
od poniedziałku do piątku
(w dni robocze)
w godzinach od 8:00 do 17:00.

Przypominamy naszym pacjentom, że wyniki badań wydawane są jedynie na podstawie dokumentu potwierdzającego tożsamość pacjenta lub osoby pisemnie upoważnionej przez pacjenta do ich odbioru.

rejestracja