sekretariat@szpital.dzierzoniow.pl
Aktualności zobacz mapę strony

Realizacja projektu grantowego w ramach drugiego naboru pn.: „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno- opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”

1 lipca 2021

 

NZOZ Szpital Powiatowy w Dzierżoniowie Sp. z o.o. realizuje projekt grantowy w ramach drugiego naboru, pn.: „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno- opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego na podstawie umowy zawartej pomiędzy Skarbem Państwa , a Narodowym Funduszem Zdrowia.

Celem projektu jest ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia epidemii COVID-19 wśród pacjentów i pensjonariuszy oraz personelu zakładów opiekuńczo-leczniczych, hospicjów oraz Domów Pomocy Społecznej.

W ramach projektu pozyskano środki finansowe przeznaczone na dodatkowe wynagrodzenia dla pielęgniarek, ratowników medycznych, fizjoterapeutów, opiekunów medycznych oraz członków personelu pomocniczego, którzy – ze względów bezpieczeństwa i ograniczenia ryzyka zakażenia – musieli zrezygnować z innych miejsc pracy.

Wysokość otrzymanego grantu: 115 732,58 zł z przeznaczeniem na dodatki do wynagrodzeń personelu Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Bielawie.

Okres realizacji projektu od 01.05.2021 r. do 31.08.2021 r.