sekretariat@szpital.dzierzoniow.pl
Aktualności zobacz mapę strony

Realizacja projektu pn.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez COVID-19 – 3”

9 listopada 2021

Projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez COVID-19 – 3” jest odpowiedzią na zdiagnozowaną w 17 szpitalach publicznych, potrzebę zapewnienia jak najszybszej i kompleksowej pomocy osobom, które znalazły się w najtrudniejszej sytuacji w związku z wystąpieniem COVID-19, na terenie Dolnego Śląska w okresie od 01.05.2021 do 31.12.2021 r. Wsparcie w ramach projektu skierowane jest do szpitali publicznych z terenu województwa dolnośląskiego, które wyraziły chęć do wspólnej realizacji projektu partnerskiego jako jednostki finansów publicznych w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu. Chęć zgłosiło 17 podmiotów, w tym NZOZ Szpital Powiatowy w Dzierżoniowi Sp. z o.o.  W dniu 01.06.2021 r. Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej wraz z 17 partnerami podpisali Umowę Partnerską. Zakres projektu został skonsultowany z Wojewodą Dolnośląskim, tak aby zapewnione zostało zachowanie zasad realizacji projektów przeciwdziałających epidemii choroby COVID-19.

Całkowita wartość dofinansowania projektu z UE: 6 049 420,52 PLN

W ramach realizacji projektu NZOZ Szpital Powiatowy w Dzierżoniowie Sp. z o.o. otrzymał wsparcie finansowe z przeznaczeniem na zakupów środków ochrony osobistej w kwocie 412 706,53 zł z tego dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej to kwota 367 308,81 zł.

Celem projektu jest niwelowanie skutków choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2  w 17 podmiotach leczniczych (szpitalach) funkcjonujących na terenie Dolnego Śląska.