sekretariat@szpital.dzierzoniow.pl
Aktualności zobacz mapę strony

RUSZAJĄ PROGRAMY PROFILAKTYCZNE !

24 maja 2016

W 2016 roku w NZOZ Szpitalu Powiatowym w Dzierżoniowie Sp. z o.o. realizowane są trzy programy promocji zdrowia finansowane ze środków publicznych pochodzących z budżetu Powiatu Dzierżoniowskiego:

 • Profilaktyka wczesnego wykrywania nowotworu jelita grubego – badania przesiewowe”;
 • „Profilaktyka chorób nowotworowych jamy brzusznej”;
 • „Profilaktyka chorób wewnętrznych we wczesnych fazach z uwzględnieniem nowotworów żołądka i przełyku – badania przesiewowe”.

Oferty NZOZ Szpitala Powiatowego w Dzierżoniowie Sp. z o.o. na realizację ww. programów zostały wybrane w trybie konkursowym ogłoszonym przez Zarząd Powiatu Dzierżoniowskiego 22.03.2016 r.

Zapisy do programów przyjmowane będą od 25 maja 2016 r.

 w siedzibie Szpitala, ul. Cicha 1, budynek A,  I piętro przy pracowni RTG.

Wszelkie informacje uzyskacie Państwo pod numerem telefonu: 74 8344 188.

Powyższe programy realizowane będą do 18 listopada 2016 r.

Rejestracja na wszystkie badania w ramach powyższych programów odbywać się będzie osobiście w siedzibie Szpitala, ul. Cicha 1, budynek A,  I piętro przy pracowni RTG. Wszelkie informacje udzielane będą pod numerami telefonów: 74 8344 188, 723 691 773 od godziny 8.00 do 17.00. Kwalifikacja na badanie odbywać się będzie na podstawie wypełnionej ankiety kwalifikacyjnej na poszczególne badania, ankiety kwalifikacyjne w załączeniu:

 „Profilaktyka wczesnego wykrywania nowotworu jelita grubego – badania przesiewowe”

Celem programu jest zmniejszenie odsetka zachorowań i zgonów z powodu raka jelita grubego wśród mieszkańców Powiatu Dzierżoniowskiego. Odsetek wyleczeń zwiększy się dzięki:

 • powszechnemu dostępowi do badań w grupie docelowej: osoby, które ukończyły 40. rok życia;
 • wczesnej diagnozie i szybszemu wdrażaniu leczenia, w szczególności dzięki zwiększeniu wykrywalności stanów przedrakowych i nowotworów we wczesnych stadiach zaawansowania;
 • spopularyzowaniu wiedzy na temat schorzeń dolnego odcinka przewodu pokarmowego.

W ramach programu będą realizowane następujące zadania:

 • wykonanie badania kolonoskopii z opisem (badanie może być wykonane w znieczuleniu ze wskazań medycznych lub na wniosek pacjenta, w oparciu o decyzję lekarza);
 • w przypadku wykrycia nieprawidłowości dodatkowa specjalistyczna konsultacja lekarska;
 • w przypadku podejrzenia nowotworu skierowania pacjenta na dalsza diagnostykę lub leczenie (poza programem);
 • sporządzenie dokumentacji medycznej z przeprowadzeniem badań – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i standardami stosowanymi prze NFZ;
 • decyzja dotycząca dalszego postępowania z pacjentem w zależności od wyniku badania potwierdzona pisemnie.

Do udziału w programie zostaną zaproszeni mieszkańcy Powiatu Dzierżoniowskiego, którzy:

 • ukończyli 40 rok życia;
 • nie byli poddani przedmiotowemu badaniu w ciągu ostatnich 3 lat ze środków Powiatu Dzierżoniowskiego;
 • u których występują co najmniej 3 czynniki ryzyka zachorowania na nowotwór jelita grubego spośród wymienionych: wzdęcia kolka jelitowa, nudności, występowanie polipów jelita grubego, występowanie polipów bądź nowotworu jelita grubego w rodzinie, występowanie chorób zapalnych jelit w przeszłości, wiek powyżej 50 roku życia, palenie tytoniu, znaczna utrata wagi, zaburzenia rytmu wypróżnień, obecność guzków krwawniczych lub przetok okołoodbytniczy, krwawienie z dolnego odcinka przewodu pokarmowego.

Kwalifikacja uczestników:

Każda osoba, która zgłosi chęć udziału w programie otrzyma do wypełnienia ankietę kwalifikacyjną dotyczącą danych osobowych, a także występowania niepokojących objawów i czynników ryzyka. Pacjent zostanie poinformowany o sposobie przygotowania się do badania i otrzyma ulotkę informacyjną na temat schorzeń dolnego odcinka przewodu pokarmowego, czynnikach wpływających na ryzyko zachorowania na nowotwory jelita grubego oraz znaczeniu ograniczenia czynników ryzyka i badań przesiewowych w profilaktyce nowotworowej.

Godziny i miejsce przeprowadzania badania:

Po uprzedniej rejestracji badania kolonoskopii będą wykonywane w Pracowni Endoskopii w NZOZ Szpitalu Powiatowym w Dzierżoniowie, ul. Cicha 1.

 „Profilaktyka chorób nowotworowych jamy brzusznej”

Program ma na celu zmniejszenie zachorowalności na nowotwory jamy brzusznej, a co za tym idzie objęcie wczesną opieką chorych. Ponadto zwiększenie odsetka wyleczeń, zmniejszenie wskaźnika śmiertelności na nowotwory jamy brzusznej oraz obniżenie kosztów leczenia raka w skali kraju.

W ramach programu będą realizowane następujące zadania:

 • wykonywanie badań ultrasonograficznych wraz z opisem oraz w przypadku wykrytych nieprawidłowości dodatkowa specjalistyczna konsultacja lekarska;
 • w przypadku podejrzenia nowotworu skierowanie pacjenta na dalszą diagnostykę lub leczenie;
 • sporządzenie dokumentacji medycznej z przeprowadzeniem badań – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i standardami stosowanymi prze NFZ.
 • decyzja dotycząca dalszego postępowania z pacjentem w zależności od wyniku badania potwierdzona pisemnie.

Do udziału w programie zostaną zaproszeni mieszkańcy Powiatu Dzierżoniowskiego, którzy:

 • ukończyli 40 rok życia;
 • nie było poddani przedmiotowemu badaniu w ciągu ostatnich 3 lat ze środków Powiatu Dzierżoniowskiego;
 • warunkiem przystąpienia do programu jest wystąpienia co najmniej trzech czynników ryzyka: nieokreślone bóle brzucha, występowanie polipów jelit, wrzodziejące zapalenie jelita grubego, wrzodziejące zapalnie jelit, przewlekle wirusowe zapalenie wątroby typu B lub C, przewlekle zapalenie trzustki, cukrzyca, wiek powyżej 50 lat, bakteryjne zakażenie Helicobacter pylori, choroby nowotworowe w rodzinie w obrębie jamy brzucha.

Kwalifikacja uczestników:

Każda osoba, która zgłosi chęć udziału w programie otrzyma do wypełnienia ankietę kwalifikacyjną dotyczącą danych osobowych, występowania niepokojących objawów, obciążenia genetycznego  i przebytych chorób. Pacjent zostanie poinformowany o sposobie przygotowania się do badania i otrzyma ulotkę informacyjną na temat schorzeń nowotworowych jamy brzusznej i czynnikach wpływających na ryzyko zachorowania na te nowotwory.

Godziny i miejsce przeprowadzania badania:

Po uprzedniej rejestracji badania będą wykonywane w Pracowni USG w NZOZ Szpitalu Powiatowego w Dzierżoniowie, ul. Cicha 1.

„Profilaktyka chorób wewnętrznych we wczesnych fazach z uwzględnieniem nowotworów żołądka i przełyku – badania przesiewowe”.

Celem programu jest profilaktyka chorób nowotworowych we wczesnych fazach rozwoju z uwzględnieniem nowotworu żołądka i przełyku oraz jak najszybsze wykrycie nieprawidłowości lub zmian chorobowych  w szczególności nowotworów żołądka i przełyku. Ponadto program pozwala poprzez wykonanie badan endoskopowych górnego odcinka przewodu pokarmowego (gastroskopii) na:

 • zmniejszenie wskaźnika zachorowalności na nowotwory żołądka i przełyku;
 • objęcie wczesną opieką chorych;
 • zwiększenie odsetka wyleczeń;
 • zmniejszenie odsetka nowotworów żołądka i przełyku;
 • zmniejszenie wskaźnika śmiertelności na nowotwory żołądka i przełyku;
 • obniżenie kosztów leczenia raka w skali kraju.

W ramach programu będą realizowane następujące zadania:

 • wykonywanie badań gastroskopii wraz z opisem oraz w przypadku wykrytych nieprawidłowości dodatkowa specjalistyczna konsultacja lekarska;
 • w przypadku podejrzenia nowotworu żołądka lub przełyku skierowanie pacjenta na dalsza diagnostykę lub leczenie;
 • sporządzenie dokumentacji medycznej z przeprowadzeniem badań – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i standardami stosowanymi prze NFZ;
 • decyzja dotycząca dalszego postępowania z pacjentem w zależności od wyniku badania potwierdzona pisemnie.

Do udziału w programie zostaną zaproszeni mieszkańcy Powiatu Dzierżoniowskiego, którzy:

 • ukończyli 35 rok życia;
 • nie byli poddani przedmiotowemu badaniu w ciągu ostatnich 3 lat ze środków Powiatu Dzierżoniowskiego;
 • warunkiem przystąpienia do programu jest wystąpienie co najmniej trzech czynników ryzyka: częste bóle nadbrzusza, zaburzenia połykania, utrata apetytu, częste wymioty, znaczna utrata wagi, bóle zamostkowe po jedzeniu, częste uczucie ucisku i pełności, palenie tytoniu, narażenie na czynniki chemiczne (górnicy, hutnicy, pracownicy przemysłu gumowego, choroba nowotworowa w najbliższej rodzinie.

Kwalifikacja uczestników:

Każda osoba, która zgłosi chęć udziału w programie otrzyma do wypełnienia ankietę kwalifikacyjną dotyczącą danych osobowych, występowania objawów, obciążenia genetycznego i przebytych chorób. Pacjent zostanie poinstruowany o sposobie przygotowania się do badania i otrzyma ulotkę informacyjną na temat schorzeń górnego odcinka przewodu pokarmowego, w tym schorzeń górnego odcinka przewodu pokarmowego, w tym schorzeń nowotworowych, czynnikach wpływających na ryzyko zachorowania na nowotwory żołądka i przełyku oraz ograniczenia zachorowalności na ww. nowotwory poprzez wczesne wykrycie.

Godziny i miejsce przeprowadzania badania:

Po uprzedniej rejestracji badania gastroskopii będą wykonywane w pracowni Endoskopii w NZOZ Szpitala Powiatowego w Dzierżoniowie, ul. Cicha 1.