sekretariat@szpital.dzierzoniow.pl
Aktualności zobacz mapę strony

UDOSTĘPNIANIE ZDJĘĆ RTG

12 grudnia 2012

KOMUNIKAT W SPRAWIE UDOSTĘPNIANIA ZDJĘĆ RTG PACJENTOM IZBY PRZYJĘĆ ORAZ PACJENTOM SZPITALA I PORADNI PRZYSZPITALNYCH

Do czasu ucyfrowienia aparatu RTG zdjęcia RTG wykonywane pacjentom Izby Przyjęć, którzy nie zostaną skierowani do leczenia szpitalnego są im wydawane  niezwłocznie po zakończeniu udzielania świadczenia wraz z kartą informacyjną oraz skierowaniem do lekarza specjalisty. Pacjent odbierający zdjęcie kwituje jego odbiór i podpisuje zobowiązanie do jego zwrotu po wykorzystaniu.

Jeśli natomiast Pacjentowi wykonano zdjęcie RTG podczas pobytu w szpitalu lub udzielania porady w poradni przyszpitalnej, otrzyma on opis wykonanego zdjęcia. Opis wykonanego zdjęcia znajduje się w karcie informacyjnej z leczenia szpitalnego. W przypadku zdjęć wykonanych podczas udzielania porad w poradniach przyszpitalnych ? ich opis jest do odbioru w poradni, w terminie wskazanym przez personel.

W uzasadnionych przypadkach, kiedy zdjęcia RTG okażą się niezbędne do kontynuacji leczenia, zobowiązujemy się do ich udostępniania na żądanie pacjenta w trybie indywidualnym (wniosek o udostępnienie zdjęć RTG można odebrać w czynnych całodobowo: izbie przyjęć lub pracowni RTG oraz w poradni chirurgicznej lub ortopedycznej w godzinach ich pracy lub pobrać tutaj.