sekretariat@szpital.dzierzoniow.pl
Aktualności zobacz mapę strony

Urządzenia umożliwiające wykonywanie analizy stężenia tlenku węgla dla NZOZ Szpitala Powiatowego w Dzierżoniowie Sp. z o.o.

26 października 2016

Dnia 26 października 2016 r. Pan Arkadiusz Kleban Prezes Stowarzyszenia Bezpieczna – Gmina Bezpieczny Powiat z siedzibą w Dzierżoniowie wraz ze Skarbnikiem Stowarzyszenia Panią Izabelą     Piwko-Zadrożną dokonali przekazania dwóch urządzeń umożliwiających wykonywanie analizy stężenia tlenku węgla wraz z podzespołami na potrzeby pracy Zespołów Ratownictwa Medycznego NZOZ Szpitala Powiatowego w Dzierżoniowie Sp. z o.o.  Ogólna wartość przekazanych urządzeń to kwota prawie 6 000,00 zł. W obecności Prezesa Szpitala Macieja Smolarza oraz pracowników Pogotowia na ręce Kierownika Działu Pomocy Doraźnej i Izby Przyjęć lek. med. Marka Małyszewicza przekazano urządzenia, które mają służyć przede wszystkim bezpieczeństwu pacjentów oraz zespołów ratowniczych. Do urządzeń dołączone były również niezbędne części zamienne.

Stowarzyszanie Bezpieczna Gmina – Bezpieczny Powiat prowadzi działalność nieodpłatną w zakresie bezpieczeństwa, porządku publicznego, ochrony przeciwpożarowej i edukacji, dofinansowuje organizacje działające w obszarze bezpieczeństwa i organizuje akcje w tym zakresie. Oprócz naszego Szpitala Stowarzyszenie wsparło już swoją działalnością Powiatową Państwową Straż Pożarną     w Dzierżoniowie dofinansowując zakup samochodu pożarniczego, Policję pomagając zakupić niezbędny sprzęt, Ochotniczą Straż Pożarną w Piskorzowie. Ponadto jest organizatorem oraz współorganizatorem szeregu akcji społecznych m.in. akcja „NIE DLA CZADU”, konkurs „Młodzież zapobiega pożarom”, „Powiatowy Dzień Bezpieczeństwa”.

Serdecznie dziękujemy wszystkim członkom Stowarzyszenia za inicjatywę, która z pewnością przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa pacjentów jak i pracowników naszego szpitala.

galeria