sekretariat@szpital.dzierzoniow.pl
Aktualności zobacz mapę strony

WAŻNY KOMUNIKAT !

13 marca 2020

Szanowni Państwo!

Informujemy, że z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną w kraju oraz znaczące ograniczenia w dostępności asortymentu jednorazowej ochrony osobistej dla personelu medycznego, NZOZ Szpital Powiatowy w Dzierżoniowie Sp. z o.o. od dnia 16 marca 2020 r. wstrzymuje przyjęcia pacjentów do planowych zabiegów operacyjnych oraz zawiesza funkcjonowanie Poradni Chirurgicznej. Planowane ograniczenia obowiązywać będą do 27 marca 2020 r. W tym okresie nie będą również prowadzone kwalifikacje
do zabiegów dla pacjentów chcących ustalić jego termin.

Przypominamy także, że do odwołania obowiązuje całkowity zakaz odwiedzin we wszystkich oddziałach szpitalnych.

Jednocześnie zapewniamy, że realizowane będą przyjęcia pacjentów w trybie pilnym, tj. w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia. Odbywać się będą także porody i cięcia cesarskie.

Jednocześnie informujemy, że Medyczne Laboratorium Diagnostyczne, Pracownia Bakteriologii oraz Pracownia Serologii będą wykonywać badania na bieżąco, przy czym w Pracowni Bakteriologii nie będzie możliwości pobrania od pacjentów materiałów do badań, a wykonywane będą one wyłącznie dla pacjentów ze skierowaniem lekarskim na powierzonym materiale.

Prosimy wszystkie osoby planujące wizytę w szpitalu o rozważenie jej konieczności, w szczególności osoby z objawami przeziębienia (kaszel, katar, gorączka).

Wszelkie badania oraz wizyty, które mogą zostać odłożone w czasie zaleca się opóźnić do momentu ustania zagrożenia epidemiologicznego.

Przypominamy ponadto, że zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego przed wizytą w Poradni Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej Pacjent (również bez cech infekcji) winien skontaktować się telefonicznie (74 834 41 29, 723 691 716) w celu otrzymania TELEPORADY. Tylko w sytuacjach gdy jest to niezbędne Pacjent zostanie umówiony na konkretną godzinę do lekarza. Lekarz udzielający TELEPORADY na podstawie przeprowadzonego wywiadu medycznego i oceny stanu zdrowia ma możliwość wystawienia zwolnienia lekarskiego oraz recepty.

PROSIMY UZGODNIĆ TELEFONICZNIE KAŻDĄ WIZYTĘ W PORADNI NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ