sekretariat@szpital.dzierzoniow.pl
Aktualności zobacz mapę strony

Zaproszenie do składania ofert

7 stycznia 2014

NZOZ Szpital Powiatowy w Dzierżoniowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na wykonanie projektu tablicy pamiątkowej w ramach projektu pn. „Wymiana instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji w Budynku Głównym NZOZ Szpitala Powiatowego w Dzierżoniowie Sp. z o.o.”. Nr projektu: RPDS.05.04.00-02-005/12.

Parametry tablicy:

Materiał – PCV, grubość min 5 mm,

Wymiary – 900 mm x 700 mm,

Do wstawienia logo szpitala w miejsce „pole na inne logotypy”,

Oferty należy składać w sekretariacie zamawiającego ul. Cicha 1, 58-200 Dzierżoniów lub pocztą elektroniczną inwestycje@szpital.dzierzoniow.pl do dnia 30.01.2014.

Bliższe informacje pod numerem telefonu 723 695 704.