sekretariat@szpital.dzierzoniow.pl
Aktualności zobacz mapę strony

Zaproszenie do składania ofert

3 czerwca 2013

NZOZ Szpital Powiatowy w Dzierżoniowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na pełnienie nadzoru inwestorskiego w ramach projektu pn. „Wymiana instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji w Budynku Głównym NZOZ Szpitala Powiatowego w Dzierżoniowie Sp. z o.o.”. Nr projektu: RPDS.05.04.00-02-005/12.

 

Oferty należy składać w sekretariacie zamawiającego ul. Cicha 1, 58-200 Dzierżoniów lub pocztą elektroniczną inwestycje@szpital.dzierzoniow.pl do dnia 18.06.2013 r.

 

Bliższe informacje pod numerem telefonu 723 695 704 oraz w Dziale Technicznym.