sekretariat@szpital.dzierzoniow.pl
Aktualności zobacz mapę strony

ŻYCZENIA Z OKAZJI DNIA DIAGNOSTY LABORATORYJNEGO

25 maja 2018

Diagnosta laboratoryjny – wykonuje badania diagnostyczne z zakresu chemii klinicznej, analityki ogólnej, hematologii, serologii, immunologii i bakteriologii (we współpracy z technikiem analityki medycznej), za pomocą specjalistycznych metod i aparatury laboratoryjnej, bądź nadzoruje wykonanie tych badań oraz interpretuje i ocenia ich wyniki.

A więc diagności laboratoryjni to podobnie jak i inne grupy zawodowe w sektorze ochrony zdrowia  odpowiedzialni są za jedną z naczelnych wartości jakim jest zdrowie.  Podstawowe cele jakie im przyświecają  to troska o pełne i lepsze zabezpieczenie świadczeń dla pacjentów zgodnie z wymogami XXI wieku. Precyzyjne wyniki laboratoryjnych analiz mają bezpośredni wpływ na postawienie trafnej diagnozy lekarskiej, a co za tym idzie, na wybór sposobu leczenia pacjentów. A więc to od precyzyjnej pracy diagnosty zależy szybkość oraz skuteczność wdrożonego leczenia, a w konsekwencji jego rezultat. Ponad 70 % decyzji lekarzy podejmowanych jest na podstawie rzetelnie przeprowadzonego badania laboratoryjnego i jego wyniku.

Niezwykle istotne w diagnostyce laboratoryjnej jest, obok dobrze wykwalifikowanego personelu, miejsce poboru materiału do badania.  Etap przedlaboratoryjny ma znaczący wpływ na wynik badania. Materiał pobrany do badania i przewożony nawet przez kilka godzin, może w znacznym stopniu zaburzyć jego wynik.

NZOZ Szpital Powiatowy w Dzierżoniowie Sp. z o.o. zatrudnia kilkunastu diagnostów laboratoryjnych, którzy dzień i noc zabezpieczają pracę całego szpitala. To głównie od ich pracy zależy proces leczenia pacjentów przebywających w naszym szpitalu czy to w Izbie Przyjęć, w poszczególnych oddziałach czy tez poradniach. Wieloletnie doświadczenie i profesjonalizm naszego zespołu ma bezpośredni wpływ na wysoką jakość, wiarygodność i rzetelność wyników badań. Średnio w naszym szpitalu diagności wykonują w miesiącu: 14 713 badań w laboratorium diagnostycznym, 450 bakteriologicznych i 264 badania serologiczne.

27 maja obchodzimy Dzień Diagnosty Laboratoryjnego. Wiąże się to z odkryciem w 1961 roku kodu genetycznego wspólnego dla wszystkich żywych organizmów na Ziemi. Ojcami tego przełomowego wydarzenia byli Marshall Warren Nierenberg oraz Johann Heinrich Matthaei.

Z okazji zbliżającego się święta składam serdecznie życzenia wszelkiej pomyślności w życiu prywatnych oraz nieustannego rozwoju zawodowego wszystkim pracownikom Medycznego Laboratorium Diagnostycznego, Pracowni Bakteriologii oraz Serologii NZOZ Szpitala Powiatowego w Dzierżoniowie Sp. z o.o. Niech Wasza praca będzie Waszą pasją, a jej rezultaty przynoszą Wam satysfakcję z korzyścią dla pacjentów. Serdecznie dziękuję za zaangażowanie i trud wkładany w Waszą niezwykle potrzebną pracę.

                                                                                                              Z poważaniem

Maciej Smolarz

Prezes Zarządu

NZOZ Szpitala Powiatowego w Dzierżoniowie Sp. z o.o.

 

 

 

galeria