sekretariat@szpital.dzierzoniow.pl
Praca zobacz mapę strony

KOMUNIKAT

Szanowni Państwo !

Informujemy, iż dokumenty aplikacyjne składane w odpowiedzi na zamieszczone poniżej oferty pracy powinny zawierać zgodę na przetwarzanie danych.

Dokument do pobrania:
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Klauzula informacyjna dla kandydata do pracy

Klauzula informacyjna dla wolontariuszy

Aktualizacja 14.06.2019 r.

Zatrudnimy diagnostę laboratoryjnego z aktualnym PWZD

NZOZ Szpital Powiatowy w Dzierżoniowie Sp. z o. o. zatrudni diagnostę laboratoryjnego na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy w Medycznym Laboratorium Diagnostycznym lub w ramach umowy cywilno prawnej na dyżury. Mile widziani również absolwenci, studenci ostatniego roku studiów Analityki Medycznej/ Medycyny Laboratoryjnej.

Praca w  młodym zespole, gwarantowane ustawowe wynagrodzenie.

KONTAKT:

tel. 723 691 715

e-mail: kadry@szpital.dzierzoniow.pl

Zatrudnimy lekarza na Oddział Okulistyczny

NZOZ Szpital Powiatowy w Dzierżoniowie Sp. z o. o. zatrudni lekarza specjalistę w dziedzinie okulistyki do pracy w Oddziale Okulistycznym w wymiarze pełnego etatu.

Oferujemy atrakcyjne warunki wynagrodzenia, dogodne warunki pracy, stabilność zatrudnienia, możliwość dokształcania i zdobycia doświadczenia. Dowolna forma zatrudnienia (umowa o pracę, zlecenie, kontrakt).

Kontakt:

tel. 723 691 715

e-mail: kadry@szpital.dzierzoniow.pl

Zatrudnimy pielęgniarkę zabiegową na Oddziale Okulistycznym i w Poradni Okulistycznej

Zakres obowiązków:

 • przygotowywanie pacjentów do badań specjalistycznych i asystowanie przy nich,
  • realizacja zleceń lekarskich, pobieranie materiałów do badań diagnostycznych, podawanie leków,
 • wykonywanie badań diagnostycznych, obsługa aparatury okulistycznej,
 • dokonywanie pomiarów podstawowych parametrów życiowych,
 • udzielanie pierwszej pomocy,
 • udzielanie informacji dotyczących wizyt, badań i kwalifikacji do zabiegów okulistycznych
 • prowadzenie dokumentacji medycznej pacjenta oraz innej dokumentacji obowiązującej w placówce (papierowej i elektronicznej).

Wymagania:

 • aktualne prawo wykonywania zawodu,
  • znajomość zasad i przepisów prawnych obowiązujących w zakresie realizacji świadczeń opieki zdrowotnej,
 • inicjatywa w działaniu, sumienność, dokładność i samodzielność w wykonywaniu obowiązków, wysoka kultura osobista.

Oferujemy stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na pełny etat.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie ofert na adres e-mail: kadry@szpital.dzierzoniow.pl

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

SKŁADAJĄC SWOJĄ OFERTĘ, PROSIMY O ZAMIESZCZENIE PONIŻSZEGO OŚWIADCZENIA:

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

„Ja niżej podpisany, zgodnie z art. 7 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679  z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych      i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie przesłanych przeze
mnie danych:

 • do włączenia do bazy kandydatów,
 • do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego,
 • do przetwarzania ich w procesach rekrutacji na podobne stanowiska w przyszłości przez NZOZ Szpital        Powiatowy w Dzierżoniowie Sp. z o.o., będącego administratorem danych osobowych.

Zostałam(łem) poinformowana(y), że podanie przeze mnie danych osobowych, za wyjątkiem art.22Kodeksu Pracy jest dobrowolne.

Zostałam(łem) poinformowana(y), że okres przechowywania moich danych osobowych wynosi 6 m-cy  i po tym czasie zostaną one usunięte.

Oświadczam, że zostałam(em) poinformowana(y) o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia, jak również prawie do wycofania zgody w każdym czasie”.

………………………….

Data i czytelny podpis

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Zatrudnimy lekarzy na Oddział Chirurgiczny

NZOZ Szpital Powiatowy w Dzierżoniowie Sp. z o. o. zatrudni od zaraz lekarza specjalistę lub w trakcie specjalizacji w dziedzinie chirurgii ogólnej do pracy w Oddziale Chirurgicznym w wymiarze pełnego etatu lub na dyżury.

Oferujemy atrakcyjne warunki wynagrodzenia, dogodne warunki pracy, miłą atmosferę, stabilność zatrudnienia, możliwość dokształcania i doświadczenia. Dowolna forma zatrudnienia (umowa o pracę, zlecenie, kontrakt).

Kontakt:

tel. 723 691 715

e-mail: kadry@szpital.dzierzoniow.pl

Zatrudnimy pielęgniarkę do Pracowni Endoskopii

NZOZ Szpital Powiatowy w Dzierżoniowie Sp. z o. o. zatrudni pielęgniarkę posiadającą kurs specjalistyczny w zakresie endoskopii, ewentualnie chętną do podniesienia kwalifikacji w tym zakresie, do pracy w Pracowni Endoskopii. Praca w pełnym wymiarze czasu pracy. Forma zatrudnienia (umowa o pracę, zlecenie lub kontrakt) dowolna, do uzgodnienia.

Kontakt:

tel. 723 692 961/ 723 691 715

e-mail: kadry@szpital.dzierzoniow.pl

 

Zatrudnimy lekarzy do pracy w Izbie Przyjęć

NZOZ Szpital Powiatowy w Dzierżoniowie Sp. z o. o. zatrudni lekarzy do pełnienia dyżurów w Izbie Przyjęć.

Oferujemy atrakcyjne warunki wynagrodzenia, dogodne warunki pracy, miłą atmosferę, stabilność zatrudnienia. Dowolna forma zatrudnienia.

Kontakt:

tel. 723 691 715

e-mail: kadry@szpital.dzierzoniow.pl

 

 

Zatrudnimy lekarzy do pracy w ramach NiŚOZ

NZOZ Szpital Powiatowy w Dzierżoniowie Sp. z o. o. zatrudni lekarzy do pełnienia dyżurów w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

Oferujemy atrakcyjne warunki wynagrodzenia, dogodne warunki pracy, miłą atmosferę, stabilność zatrudnienia. Dowolna forma zatrudnienia.

Kontakt: tel. 723 691 715

e-mail: kadry@szpital.dzierzoniow.pl

Zatrudnimy diagnostę laboratoryjnego z aktualnymi uprawnieniami serologicznymi

NZOZ Szpital Powiatowy w Dzierżoniowie Sp. z o. o. zatrudni diagnostę laboratoryjnego na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy w Pracowni Serologicznej lub w ramach umowy cywilno-prawnej na dyżury. Mile widziani również absolwenci, studenci ostatniego roku studiów Analityki Medycznej/ Medycyny Laboratoryjnej.

Praca w  młodym zespole, gwarantowane ustawowe wynagrodzenie.

 KONTAKT:

tel. 723 691 715

e-mail: kadry@szpital.dzierzoniow.pl

Zatrudnimy diagnostę laboratoryjnego z aktualnym PWZD do Pracowni Bakteriologicznej

NZOZ Szpital Powiatowy w Dzierżoniowie Sp. z o. o. zatrudni diagnostę laboratoryjnego na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy w Pracowni Bakteriologicznej lub w ramach umowy cywilno-prawnej na dyżury. Mile widziani również absolwenci, studenci ostatniego roku studiów Analityki Medycznej/ Medycyny Laboratoryjnej.

Praca w  młodym zespole, gwarantowane ustawowe wynagrodzenie.

 KONTAKT:

tel. 723 691 715

e-mail: kadry@szpital.dzierzoniow.pl

Zatrudnimy ratowników medycznych i pielęgniarki do pracy w zespole transportu sanitarnego

NZOZ Szpital Powiatowy w Dzierżoniowie Sp. z o.o. zatrudni ratowników medycznych i pielęgniarki do pracy w zespole transportu sanitarnego.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie
 • dowolna forma i wymiar zatrudnienia (umowa o pracę, zlecenie, kontrakt w pełnym wymiarze godzin lub na dyżury).

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie ofert na adres mailowy: kadry@szpital.dzierzoniow.pl  

SKŁADAJĄC SWOJĄ OFERTĘ, PROSIMY O DOŁĄCZENIE OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCEGO ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 

Zatrudnimy lekarza Radiologa

NZOZ Szpital Powiatowy w Dzierżoniowie Sp. z o. o. zatrudni od zaraz lekarza specjalistę lub w trakcie specjalizacji w dziedzinie RADIOLOGII.

Zakres obowiązków:

– nadzorowanie badań TK
– opisywanie  zdjęć RTG
– wykonywanie badań USG.

Praca w ramach podstawowej ordynacji działu lub w ramach pełnienia dyżurów medycznych.

Oferujemy atrakcyjne warunki wynagrodzenia, dogodne warunki pracy, stabilność zatrudnienia, możliwość dokształcania i doświadczenia. Dowolna forma zatrudnienia (zlecenie, kontrakt, umowa o pracę).

Kontakt:

tel. 723 691 715

e-mail: kadry@szpital.dzierzoniow.pl

Zatrudnimy lekarza okulistę na dyżury

NZOZ Szpital Powiatowy w Dzierżoniowie Sp. z o. o. zatrudni od zaraz lekarza specjalistę lub w trakcie specjalizacji w dziedzinie okulistyki do pełnienia dyżurów medycznych w Oddziale Okulistycznym.

Oferujemy atrakcyjne warunki wynagrodzenia, dogodne warunki pracy, miłą atmosferę, stabilność zatrudnienia, możliwość dokształcania i doświadczenia. Dowolna forma zatrudnienia (zlecenie, kontrakt).

Kontakt:

tel. 723 691 715

e-mail: kadry@szpital.dzierzoniow.pl

 

Zatrudnimy osobę na stanowisko konserwatora

Zakres obowiązków:

 • konserwacja i naprawa sprzętu technicznego w szpitalu,
 • wykonywanie drobnych prac hydraulicznych, stolarskich, budowlanych i malarskich,
 • wykonywanie prac gospodarczych i porządkowych (koszenie trawy, sprzątanie placu).

 Wymagania:

 • sumienność w wykonywaniu obowiązków,
 • samodyscyplina i chęci do pracy,
 • kultura osobista.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie na podstawie
 • dowolna forma zatrudnienia (w tym umowa o pracę na pełen etat).

Oferta skierowana również do emerytów oraz rencistów.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie ofert na adres mailowy: kadry@szpital.dzierzoniow.pl

SKŁADAJĄC SWOJĄ OFERTĘ, PROSIMY O DOŁĄCZENIE OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCEGO ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

 

 

ZATRUDNIMY LEKARZA ANESTEZJOLOGA

NZOZ Szpital Powiatowy w Dzierżoniowie Sp. z o. o. zatrudni od zaraz lekarza specjalistę w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii w wymiarze pełnego etatu lub do pełnienia dyżurów medycznych.

Oferujemy dogodne warunki pracy, miłą atmosferę, stabilność zatrudnienia, możliwość dokształcania i doświadczenia. Dowolna forma zatrudnienia (umowa o pracę, zlecenie, kontrakt).

Kontakt:

tel. 723 691 715

e-mail: kadry@szpital.dzierzoniow.pl

 

DIAGNOSTA LABORATORYJNY W PRACOWNI BAKTERIOLOGII

NZOZ Szpital Powiatowy w Dzierżoniowie Sp. z o. o. zatrudni diagnostę laboratoryjnego do pracy w Pracowni Bakteriologii (mile widziani również absolwenci studiów na kierunku Analityki Medycznej).

KONTAKT:

tel. 723 691 715

e-mail: kadry@szpital.dzierzoniow.pl

 

LEKARZ INTERNISTA

NZOZ Szpital Powiatowy w Dzierżoniowie Sp. z o. o. zatrudni od zaraz lekarza specjalistę lub w trakcie specjalizacji w dziedzinie chorób wewnętrznych do pracy w Oddziale Internistycznym w wymiarze pełnego etatu lub na pełnienie dyżurów medycznych. Oferujemy atrakcyjne warunki zatrudnienia oraz wynagrodzenia. Forma zatrudnienia (umowa o pracę, zlecenie, kontrakt) do uzgodnienia. Lekarzom, którzy będą chcieli rozpocząć rezydenturę w dziedzinie chorób wewnętrznych w naszej placówce oferujemy dodatkowe wynagrodzenie finansowane przez szpital.

Kontakt:

tel. 723 691 715

e-mail: kadry@szpital.dzierzoniow.pl

 

PIELĘGNIARKA OPERACYJNA W BLOKU OPERACYJNYM

NZOZ Szpital Powiatowy w Dzierżoniowie Sp. z o. o. zatrudni pielęgniarkę operacyjną do pracy w Bloku Operacyjnym w pełnym wymiarze czasu pracy lub na dyżury.
Forma zatrudnienia (umowa o pracę lub umowa cywilnoprawna) do uzgodnienia.

Kontakt:
Tel. 723 691 715
e–mail: kadry@szpital.dzierzoniow.pl
www.szpital.dzierzoniow.pl

 

Lekarz Radiolog

NZOZ Szpital Powiatowy w Dzierżoniowie Sp. z o. o. zatrudni lekarza radiologa w zakresie opisywania zdjęć rtg oraz wykonywania badań usg w czasie podstawowej ordynacji Działu Radiologii.
Forma zatrudnienia i wynagrodzenie do uzgodnienia.
Zapraszamy do składania ofert.

Kontakt:

 

LEKARZE SPECJALIŚCI LUB W TRAKCIE SPECJALIZACJI W DZIEDZINIE GINEKOLOGII I POŁOŻNICTWA, NEONATOLOGII I OKULISTYKI

NZOZ Szpital Powiatowy w Dzierżoniowie Sp. z o. o. zatrudni od zaraz lekarzy: ginekologa, położnika, neonatologa i okulistów po 3 roku specjalizacji do pełnienia dyżurów.

Forma zatrudnienia i wynagrodzenie do uzgodnienia

Kontakt:

 

LEKARZ LARYNGOLOG

NZOZ Szpital Powiatowy w Dzierżoniowie Sp. z o. o. zatrudni lekarza laryngologa w zakresie udzielania konsultacji laryngologicznych pacjentom szpitala. Forma zatrudnienia i wynagrodzenie do uzgodnienia.
KONTAKT:
• Tel. 723 691 715
• E-mail: kadry@szpital.dzierzoniow.pl

Pielęgniarka do pracy w Bloku Operacyjnym Okulistycznym

NZOZ Szpital Powiatowy w Dzierżoniowie Sp. z o. o. zatrudni pielęgniarkę posiadającą specjalizację lub kurs kwalifikacyjny w zakresie pielęgniarstwa operacyjnego, ewentualnie chętną do podniesienia kwalifikacji w tym zakresie, do pracy w Bloku Operacyjnym Okulistycznym. Praca w pełnym wymiarze czasu pracy. Forma zatrudnienia (umowa o pracę, zlecenie lub kontrakt) dowolna, do uzgodnienia.

Kontakt:

tel. 723 691 715

e-mail: kadry@szpital.dzierzoniow.pl

 

Pielęgniarka w Oddziale Internistycznym

NZOZ Szpital Powiatowy w Dzierżoniowie Sp. z o. o. zatrudni od zaraz pielęgniarkę do pracy w Oddziale Internistycznym w pełnym wymiarze etatu lub na dyżury.
Forma zatrudnienia (umowa o pracę lub umowa cywilnoprawna) oraz wynagrodzenie do uzgodnienia.

Kontakt:
Tel. 723 691 715
e–mail: kadry@szpital.dzierzoniow.pl
www.szpital.dzierzoniow.pl

 

PRAKTYKI ZAWODOWE

Informacja dotycząca dopełnienia formalności związanych z odbywaniem praktyk zawodowych w NZOZ Szpitalu Powiatowym w Dzierżoniowie Sp. z o.o.

 Osoby zainteresowane odbyciem praktyk powinny złożyć:

 • Wypełnione podanie (załącznik nr 1) skierowane do Prezesa Zarządu Spółki, zawierające zgodę (adnotację) właściwego Kierownika komórki organizacyjnej w której odbywać się ma praktyka zawodowa ( w przypadku praktyk pielęgniarskich adnotacja Pielęgniarki Naczelnej)
 • Program praktyk
 • Skierowanie z uczelni
 • Porozumienie uprzednio podpisane przez Uczelnię
 • Dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz odpowiedzialności cywilnej (w czasie praktyk); a w przypadku studentów wydziału lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, fizjoterapii, pielęgniarstwa, ratownictwa, analityki medycznej oraz innych osób kształcących się w celu wykonywania zawodu medycznego – poszerzonego o ryzyko chorób zakaźnych obejmujące pokrycie kosztów postępowania profilaktycznego w przypadku ekspozycji zawodowej.

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Dokumenty proszę składać w Dziale Kadr

Przed przystąpieniem do praktyk (ok. 5 dni przed) należy:

 1. Przedstawić:
 • Aktualną książeczkę do celów sanitarno – epidemiologicznych
 • Zaświadczenie o szczepieniach przeciwko WZW typu B (3 dawki)
 • Zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do odbycia praktyki zawodowej
 1. Zgłosić się do Działu Kadr w celu wydania identyfikatora i karty obiegowej oraz umówienia się na szkolenie BHP, a w przypadku praktyk w zawodzie medycznym także na szkolenie z zakresu zakażeń szpitalnych.

Informujemy, iż formalności związane z odbywaniem praktyk należy załatwiać osobiście. Osobom trzecim nie udzielamy informacji.

Podanie o praktykę wersja do edycji

Podanie o praktykę PDF