sekretariat@szpital.dzierzoniow.pl
Profilaktyka zobacz mapę strony

PROGRAMY PROFILAKTYCZNE EDYCJA 2017 !

31 maja 2017PROFILAKTYKA CHORÓB NOWOTWOROWYCH WE WCZESNYCH FAZACH ROZWOJU Z UWZGLĘDNIENIEM NOWOTWORÓW ŻOŁĄDKA I PRZEŁYKU– BADANIA PRZESIEWOWE Celem programu jest: wykrycie nowotworów i innych zmian chorobowych w obrębie żołądka i przełyku we wczesnych fazach rozwoju tzw. bezobjawowej u mieszkańców powiatu dzierżoniowskiego należących do grupy podwyższonego ryzyka w 2017 r. oraz podniesienie świadomości społecznej poprzez edukację zdrowotną w zakresie informacji o czynnikach ryzyka zachorowania na raka żołądka i przełyku. W ram...

PROFILAKTYKA CHORÓB NOWOTWOROWYCH JAMY BRZUSZNEJ

30 maja 2016Program ma na celu zmniejszenie zachorowalności na nowotwory jamy brzusznej, a co za tym idzie objęcie wczesną opieką chorych. Ponadto zwiększenie odsetka wyleczeń, zmniejszenie wskaźnika śmiertelności na nowotwory jamy brzusznej oraz obniżenie kosztów leczenia raka w skali kraju. W ramach programu będą realizowane następujące zadania: wykonywanie badań ultrasonograficznych wraz z opisem oraz w przypadku wykrytych nieprawidłowości dodatkowa specjalistyczna konsultacja lekarska; w przypadku podejrzenia nowotworu sk...

PROFILAKTYKA WCZESNEGO WYKRYWANIA NOWOTWORU JELITA GRUBEGO

30 maja 2016Celem programu jest zmniejszenie odsetka zachorowań i zgonów z powodu raka jelita grubego wśród mieszkańców Powiatu Dzierżoniowskiego. Odsetek wyleczeń zwiększy się dzięki: powszechnemu dostępowi do badań w grupie docelowej: osoby, które ukończyły 40. rok życia; wczesnej diagnozie i szybszemu wdrażaniu leczenia, w szczególności dzięki zwiększeniu wykrywalności stanów przedrakowych i nowotworów we wczesnych stadiach zaawansowania; spopularyzowaniu wiedzy na temat schorzeń dolnego odcinka przewodu pokarmowego.

PROFILAKTYKA CHORÓB WEWNĘTRZNYCH WE WCZESNYCH FAZACH Z UWZGLĘDNIENIEM NOWOTWORÓW ŻOŁĄDKA I PRZEŁYKU

30 maja 2016Celem programu jest profilaktyka chorób nowotworowych we wczesnych fazach rozwoju z uwzględnieniem nowotworu żołądka i przełyku oraz jak najszybsze wykrycie nieprawidłowości lub zmian chorobowych w szczególności nowotworów żołądka i przełyku. Ponadto program pozwala poprzez wykonanie badań endoskopowych górnego odcinka przewodu pokarmowego (gastroskopii) na: zmniejszenie wskaźnika zachorowalności na nowotwory żołądka i przełyku; objęcie wczesną opieką chorych; zwiększenie odsetka wyleczeń; zmniejszenie odsetka nowotworów żołądka i przełyku; zmniejszenie wskaźnika śmiertelności na nowotwory żołądka i przełyku; obniżenie kosztów leczenia raka w skali kraju...

PROFILAKTYKA CHOROBY NOWOTWOROWEJ GRUCZOŁU KROKOWEGO – WCZESNE WYKRYWANIE

22 maja 2015 W Polsce nowotwory gruczołu krokowego są drugą co do częstości przyczyną choroby nowotworowej u mężczyzn stanowiąc 13% zachorowań. Najczęstszym objawem raka prostaty są trudności w oddawaniu moczu oraz częstomocz. W celu ustalenia przyczyn tych niepokojących dolegliwości konieczne jest przeprowadzanie badania przez lekarza urologa. Gruczoł krokowy (prostata, stercz) jest narządem wielkości kasztana, położonym w miednicy, poniżej pęcherza moczowego. Tylna część stercza przylega bezpośrednio do odbytnicy. Zadaniem p...

PROFILAKTYKA CHORÓB NOWOTWOROWYCH WE WCZESNYCH FAZACH ROZWOJU Z UWZGLĘDNIENIEM NOWOTWORÓW ŻOŁĄDKA I PRZEŁYKU – BADANIA PRZESIEWOWE

30 czerwca 2014NZOZ Szpital Powiatowy w Dzierżoniowie Sp. z o.o. zaprasza mieszkańców Powiatu Dzierżoniowskiego na bezpłatne, profilaktyczne badania endoskopowe górnego odcinka przewodu pokarmowego (tzw. gastroskopii), w celu wykrycia nieprawidłowości oraz zmian chorobowych nowotworów żołądka i przełyku. Rak żołądka należy do najczęstszych nowotworów złośliwych i stanowi około 90% wszystkich nowotworów tego narządu. Inne nowotwory, które mogą wystąpić w żołądku to: chłoniaki, rakowiaki oraz guzy stromalne. Badania wskazują, że cz...

PROFILAKTYKA PRZEDPORODOWA W RAMACH SZKOŁY RODZENIA

30 czerwca 2014Ku naszej ogromniej radości NZOZ Szpital Powiatowy w Dzierżoniowie Sp. z o.o. może ponownie otoczyć troską rodziców oczekujących narodzin dziecka poprzez zaproszenie do udziału w bezpłatnej Szkole Rodzenia! Szkoła Rodzenia jest kursem dokształcającym, przygotowującym do porodu i macierzyństwa. Nie tak rzadko słyszy się głosy, że Szkoła Rodzenia jest nikomu niepotrzebna – przecież kobiety rodziły i nikt ich tego nie uczył, tak samo jak nie uczono ich bycia matkami i żonami – nie jest to prawdą. Postęp cywilizacyjny,...

Profilaktyka choroby nowotworowej gruczołu krokowego – wczesne wykrywanie

28 maja 2014Zapraszamy Panów do wzięcia udziału w akcji organizowanej przez NZOZ Szpital Powiatowy w Dzierżoniowie Sp. z o.o. wraz z Powiatem Dzierżoniowskim – przyjdź i zbadaj prostatę. Wystarczy badanie krwi – za darmo. Normalnie badanie PSA jest płatne, ale podczas akcji, jaką organizujemy w ramach Programu Zdrowotnego „Profilaktyka choroby nowotworowej gruczołu krokowego – wczesne wykrywanie”, 200 mężczyzn będzie mogło zrobić je za darmo wraz z badaniem USG i konsultacją lekarza urologa! Słowo „rak” budzi grozę i wielu męż...

Program profilaktyki uzależnień i promocji zdrowia wśród młodzieży

7 maja 2014Materiał filmowy TV Sudeckiej na temat programu profilaktycznego. Masz problem? Używki go nie rozwiążą Wraz z końcem listopada zakończył się realizowany w szkołach gimnazjalnych naszego powiatu program profilaktyki zdrowotnej pt. ?Profilaktyka uzależnień i promocja zdrowia wśród młodzieży – uzależnienia, zdrowy styl życia?. Organizatorem i jednostką finansującą program w całości był Powiat Dzierżoniowski, realizatorem zaś NZOZ Szpital Powiatowy w Dzierżoniowie Sp. z o.o. Działania przewidziane w ramach progra...