sekretariat@szpital.dzierzoniow.pl
Dane podstawowe zobacz mapę strony

Nazwa

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Szpital Powiatowy w Dzierżoniowie
Sp. z o.o.

Adres

ul. Cicha 1
58-200 Dzierżoniów

Dane adresowe

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Dzierżoniowie Sp. z o.o.
zarejestrowany jest Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000300119
NIP 882 20 52 381
REGON 020680960

Księga Rejestrowa

W-02 nr 000000022004

Kapitał zakładowy

25.713.000,00 zł

Nazwa banku

PKO BP Centrum Bankowości Detalicznej – BIS
ul. Chłodna 52
00-872 Warszawa

Numer konta

69 1440 1101 0000 0000 0820 1398