sekretariat@szpital.dzierzoniow.pl
ODDZIAŁ NEONATOLOGICZNY zobacz mapę strony

Lokalizacja: Oddział znajduje się w budynku C, ul. Cicha 1 w Dzierżoniowie

Telefon: 74 83 44 172.

Kierownik Oddziału: lek.  Piotr Jankowski specjalista w zakresie neonatologii.

Położna Oddziałowa: Irena Sienkiewicz – Jabłońska – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa neonatologicznego.

Informacje ogólne: przy każdym porodzie obecny jest jednocześnie położnik i neonatolog lub pediatra. Oddział prowadzi promocję karmienia piersią. Przeszkolony i fachowy personel udziela instrukcji na temat prawidłowego karmienia i pielęgnacji noworodka. Oddział Neonatologiczny w Dzierżoniowie jest włączony w program profilaktycznego badania słuchu.

Ważne informacje dla Pacjentek Oddziału: 

Wizyta lekarza neonatologa (dotycząca dziecka):

  • 09:00 – 11:00
  • 19:00 – 21:00

Wizyta położnicza (dotycząca matki):

  • 08:00 – 08:30
  • 19:00 – 19:30

Czynności wykonywane przy noworodku w czasie pobytu w szpitalu:

  • w I dobie życia – szczepienia ochronne p/żółtaczce typu B i p/ gruźlicy,
  • w III dobie życia – pobranie krwi na badania przesiewowe w kierunku chorób wrodzonych,
  • kąpiel noworodka – w pierwszych trzech dobach odbywa się tzw. kąpiel sucha przy pomocy chusteczek do pielęgnacji dziecka. W razie przedłużającego się pobytu w szpitalu lub na zlecenie lekarza odbywa się kąpiel wodna. Powyższe postępowanie ma na celu ochronę mazi płodowej w pierwszych dobach po porodzie.
  • pielęgnacja pępka polega na jednorazowym, jałowym zaopatrzeniu kikuta pępowiny, a następnie utrzymaniu go w stanie czystym i suchym.
  • przed wypisem – badanie słuchu.

Wypis noworodka ze szpitala odbywa się od 12:00 do 13:00 w sali chorych. Wydawana jest „Książeczka zdrowia dziecka” i inne dokumenty dotyczące pobytu noworodka w Oddziale Noworodkowym. Wypis matki. Przed wypisaniem pacjentka jest badana przez lekarza. Dokumentację dotyczącą pobytu w szpitalu i kartę ciąży wraz z innymi dokumentami odbiera się w dniu następnym od 7:00 do 14:30 w sekretariacie oddziału. Przy wypisie matki niepełnoletniej musi być obecny jej opiekun prawny z dowodem tożsamości.  W czasie odwiedzin Pacjentka zobowiązana jest dbać o to, by osoby odwiedzające swoim zachowaniem nie zakłócały ciszy i porządku szpitalnego. Prosimy o takie zorganizowanie odwiedzin, aby uczestniczyła w nich jedna osoba. Osoby odwiedzające nie powinny siadać na łóżkach.