sekretariat@szpital.dzierzoniow.pl
Administracja zobacz mapę strony

Administracja

Nazwa oddziału Miejscowość Adres Telefon

Sekretariat Zarządu

DzierżoniówUl. Cicha 174 834 33 33 przez centralę
lub 74 834 41 43
fax 74 834 41 79

Dyrektor ds. organizacji świadczeń

Pełnomocnik Zarządu ds. jakości i kontroli

DzierżoniówUl. Cicha 174 834 33 33 przez centralę
lub 74 834 41 69

Księgowość i Kasa

DzierżoniówUl. Cicha 174 834 33 33 przez centralę
lub 74 834 41 63

Fakturowanie

DzierżoniówUl. Cicha 174 834 33 33 przez centralę
lub 74 834 41 65

Dział Kadr

DzierżoniówUl. Cicha 1przez centralę
lub 74 834 41 64

Płace

DzierżoniówUl. Cicha 1przez centralę
lub 74 834 41 66

Dział Statystyki i Archiwum

DzierżoniówUl. Cicha 174 834 33 33 przez centralę
lub 74 834 41 46

Dział Rozliczeń Usług Medycznych

DzierżoniówUl. Cicha 174 834 33 33 przez centralę
lub 74 834 41 67

Zespół ds. Zamówień Publicznych

DzierżoniówUl. Cicha 174 834 33 33 przez centralę
lub 74 834 41 68

Inspektor Ochrony Danych

 

DzierżoniówUl. Cicha 1723695719

Dział Techniczny

DzierżoniówUl. Cicha 174 834 33 33 przez centralę
lub 74 834 41 45

Magazyn

DzierżoniówUl. Cicha 174 834 33 33 przez centralę
lub 74 834 41 70

Informatyk

DzierżoniówUl. Cicha 174 834 33 33 przez centralę
lub 74 834 41 22

Dział Organizacyjno – Prawny

DzierżoniówUl. Cicha 174 834 33 33 przez centralę
lub 74 834 41 28

Pielęgniarka Naczelna

DzierżoniówUl. Cicha 174 834 33 33 przez centralę lub 74 834 41 16,
kom. 723 692 961

Specjalista ds. Epidemiologii

DzierżoniówUl. Cicha 1 kom. 723 692 962

Pełnomocnik Praw Pacjenta

Psycholog

DzierżoniówUl. Cicha 1kom. 723 250 015