Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Szpital Powiatowy w Dzierżoniowie Ratownictwo Medyczne - Szpital Powiatowy w Dzierżoniowie

Ratownictwo Medyczne

Wezwanie zespołu Ratownictwa Medycznego powinno mieć miejsce wyłącznie w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia lub stanach nagłych mogących prowadzić do istotnego uszczerbku zdrowia.

Telefon ratunkowy: 999 lub 112

Telefon kontaktowy: 74 8344 144

Informacje ogólne: podstawowym zadaniem Działu Pomocy Doraźnej (Pogotowia Ratunkowego) Szpitala Powiatowego w Dzierżoniowie jest zapewnienie całodobowej gotowości Zespołów Ratownictwa Medycznego do realizowania wezwań i udzielania świadczeń zdrowotnych w razie wypadku, urazu, porodu, nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia powodujących zagrożenie życia. Rejon operacyjny obejmuje powiat dzierżoniowski. Miejscem przyjmowania zgłoszeń z całego powiatu jest dyspozytornia we Wrocławiu.

Zadania realizują następujące zespoły wyjazdowe:

Specjalistyczny („S”) i dwa Zespoły Podstawowe („P”) stacjonujące w Dzierżoniowie ul. Cicha 1 oraz jeden Zespół Podstawowy („P”) w Bielawie ul.Piastowska 7.

Obsadę karetki („S”) stanowi lekarz oraz dwóch ratowników medycznych (lub pielęgniarka i ratownik).

Obsadę Zespołu Podstawowego („P”) stanowi dwóch ratowników medycznych (lub pielęgniarka i ratownik).

Posiadamy karetki na bazie samochodów marki Volkswagen i Mercedes, wyposażone w nowoczesny sprzęt medyczny służący do reanimacji oraz podtrzymywania czynności życiowych pacjentów.

Kiedy wezwać karetkę lub udać się do szpitalnej Izby Przyjęć?

Wezwanie zespołu Ratownictwa Medycznego powinno mieć miejsce wyłącznie w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia lub stanach nagłych mogących prowadzić do istotnego uszczerbku zdrowia.

Sugerować je może obecność jednego z poniższych objawów:

 • utrata przytomności;
 • zaburzenia świadomości;
 • drgawki;
 • nagły, ostry ból w klatce piersiowej;
 • zaburzenia rytmu serca;
 • nasilona duszność;
 • nagły ostry ból brzucha niejasnego pochodzenia;
 • uporczywe wymioty, zwłaszcza z domieszką krwi;
 • masywny krwotok z dolnego odcinka przewodu pokarmowego;
 • masywny krwotok z dróg rodnych;
 • gwałtownie postępujący poród;
 • ostre i nasilone reakcje uczuleniowe (wysypka, duszność) będące efektem zażycia leku, użądlenia czy ukąszenia;
 • zatrucia lekami, środkami chemicznymi czy gazami;
 • rozległe oparzenia;
 • udar cieplny;
 • wyziębienie organizmu;
 • porażenie prądem;
 • podtopienie lub utonięcie;
 • agresja spowodowana chorobą psychiczną;
 • dokonana próba samobójcza;
 • upadek z dużej wysokości;
 • rozległa rana, będąca efektem urazu;
 • urazy kończyny dolnej, uniemożliwiające samodzielne poruszanie się;
 • inne.

Płatne są:

 • wyjazdy zespołu ratownictwa medycznego do wezwań nieuzasadnionych;
 • wyjazd karetki uznaje się za nieuzasadniony, jeśli wzywający wprowadził w błąd dyspozytora pogotowia podając nieprawdę.

Co robić w pozostałych przypadkach?

W pozostałych przypadkach należy zgłosić się do swojego lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. W dni powszednie od godziny 8:00 do 18:00 należy skontaktować się z placówką (poradnią, praktyką lub przychodnią), w której pracuje wybrany przez nas lekarz. Od poniedziałku do piątku w godz. od 18:00 do 08:00 dnia następnego, a także soboty, niedziele oraz inne dni ustawowo wolne od pracy można zgłosić się o pomoc  medyczną do nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.