Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Szpital Powiatowy w Dzierżoniowie RODO - Szpital Powiatowy w Dzierżoniowie

RODO

Dlaczego zbieramy i przetwarzamy Państwa dane osobowe, komu możemy przekazywać Państwa dane osobowe, ile czasu będziemy przechowywać Państwa dane osobowe, jakie mają Państwo prawa związane z przetwarzaniem danych przez Szpital?

Ochrona danych osobowych RODO

Na podstawie art. 37 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) oraz art. 8 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2019.1781), Zarządzeniem Wewnętrznym Prezesa Zarządu wyznaczono Panią Joannę Majewską na Inspektora Ochrony Danych (IOD) w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpitalu Powiatowym w Dzierżoniowie sp. z o.o.

Ponadto informujemy o przetwarzaniu danych oraz prawach związanych z przetwarzaniem tych danych. Z poniższych klauzul dowiedzą się Państwo m.in:

 • dlaczego zbieramy i przetwarzamy Państwa dane osobowe,
 • komu możemy przekazywać Państwa dane osobowe,
 • ile czasu będziemy przechowywać Państwa dane osobowe,
 • jakie mają Państwo prawa związane z przetwarzaniem danych przez Szpital.
 1. Klauzula informacyjna dla pacjenta.
 2. Klauzula informacyjna dla osób korespondujących ze Szpitalem.
 3. Klauzula informacyjna dla kandydata do pracy.
 4. Klauzula informacyjna dla osób oferentów i kontrahentów.
 5. Klauzula informacyjna dla darczyńców.
 6. Klauzula informacyjna w związku ze stosowaniem monitoringu wizyjnego.
 7. Klauzula informacyjna dla wolontariuszy.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych NZOZ Szpitala Powiatowego w Dzierżoniowie Sp. z o.o., z którym można się skontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, wynikających z RODO: