sekretariat@szpital.dzierzoniow.pl
Strona główna zobacz mapę strony

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERÓW DO WSPÓLNEJ REALIZACJI PROGRAMU PROFILAKTYKI RAKA JELITA GRUBEGO

4 lutego 2016NZOZ Szpital Powiatowy w Dzierżoniowie Sp. z o.o. ogłasza otwarty nabór partnerów do wspólnego przygotowania i realizacji programu profilaktyki raka jelita grubego na terenie powiatów: dzierżoniowskiego, kłodzkiego, świdnickiego, wałbrzyskiego, m. Wałbrzych i ząbkowickiego (subregion wałbrzyski) w konkursie Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, zwanej dalej IOK (Instytucja Organizująca Konkurs), nr RPDS.08.07.00-IZ.00-02-039/15. Partnerstwo obejmuje wspólne aplikowanie o dofinansowanie projektu, który będzie realizował program profilaktyki raka jelita grubego na terenie subregionu wałbrzyskiego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach […]

Zagrożenie zatruciem tlenkiem węgla – czadem

15 stycznia 2016Kiedy występuje zagrożenie zatruciem tlenkiem węgla? Zagrożenie, związane z zatruciami tlenkiem węgla nasila się w okresie jesienno – zimowym, gdy następuje sezon ogrzewania mieszkań i innych pomieszczeń. Przyczyną zatrucia czadem w większości przypadków są: wadliwe lub niesprawne urządzenia grzewcze; niewłaściwa eksploatacja urządzeń grzewczych; niesprawne przewody kominowe w budynków; niedrożna wentylacja pomieszczeń; pożary. Jakie są objawy zatrucia? Objawy zatrucia tlenkiem węgla zależne są od stężenia CO we wdychanym powietrzu oraz od stężenia karboksyhemoglobiny we krwi. Do najważniejszych objawów, które mogą mieć […]

szpital w dzierżoniowie

ul. Cicha 1

centrala tel.

74 831 33 3374 831 51 1174 831 52 8874 831 37 31

izba przyjęć

74 834 41 10
zobacz wskazówki dojazdu

szpital w bielawie

ul. Piastowska 7

centrala tel.

74 833 43 3274 831 57 87
zobacz wskazówki dojazdu