sekretariat@szpital.dzierzoniow.pl
Strona główna zobacz mapę strony

NABÓR NA STANOWISKO ASYSTENT/KA ZARZĄDU

11 czerwca 2018OGŁOSZENIE O NABORZE   KD.110.01.2.2018.KZM                                                                   Dzierżoniów, 11 czerwca 2018 r.   NZOZ SZPITAL POWIATOWY W DZIERŻONIOWIE SP. Z O.O. OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO ASYSTENT/KA ZARZĄDU Zakres obowiązków na stanowisku objętym naborem: Prowadzenie i organizacja sekretariatu Zarządu, w tym w szczególności: Prowadzenie dokumentacji sekretariatu Zarządu zgodnie z Instrukcją kancelaryjnąi Jednolitym rzeczowym wykazem akt oraz Instrukcją organizacji i zakresu działania składnicy akt; Prowadzenie dokumentacji i rejestrów organów Spółki; Przyjmowanie, wysyłanie i prowadzenie rejestrów korespondencji przychodzącej i wychodzącej; Redagowanie projektów pism wychodzących oraz prowadzenie spisów […]

Zatrudnimy lekarza do pracy w zespole ratownictwa medycznego

5 czerwca 2018NZOZ Szpital Powiatowy w Dzierżoniowie Sp. z o. o. zatrudni od zaraz lekarza specjalistę lub w trakcie specjalizacji w dziedzinie medycyny ratunkowej, chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej, chirurgii dziecięcej, anestezjologii i intensywnej terapii, ortopedii i traumatologii narządu ruchu lub ortopedii i traumatologii lub posiadającego staż pracy  w wymiarze 3 tys. godzin w szpitalnym oddziale ratunkowym, zespole ratownictwa medycznego, lotniczym zespole ratownictwa medycznego lub izbie przyjęć w szpitalu do pracy w zespole ratownictwa medycznego w wymiarze pełnego etatu lub na pełnienie dyżurów […]

szpital w dzierżoniowie

ul. Cicha 1

centrala tel.

74 831 33 3374 831 51 1174 831 52 8874 831 37 31

izba przyjęć

74 834 41 10
zobacz wskazówki dojazdu

szpital w bielawie

ul. Piastowska 7

centrala tel.

74 833 43 3274 831 57 87
zobacz wskazówki dojazdu