Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Szpital Powiatowy w Dzierżoniowie IZBA PRZYJĘĆ - Szpital Powiatowy w Dzierżoniowie

IZBA PRZYJĘĆ

Lokalizacja: Izba Przyjęć znajduje się w budynku B (wejście główne) ul. Cicha 1 w Dzierżoniowie.

Telefon:   74 834 41 10, 74 834 41 12.

Kierownik Oddziału: lek. Kamil Braun

Pielęgniarka Oddziałowa: Maria Milnerowicz – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego.

Izba Przyjęć Szpitala przyjmuje pacjentów:

  • zgłaszających się na podstawie skierowania lekarza,
  • przywiezionych przez zespół ratownictwa medycznego,
  • zgłaszających się samodzielnie w stanie zagrożenia życia lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia skutkującego zagrożeniem życia.

Zadania realizowane w Izbie Przyjęć:

  • rejestracja osoby zgłaszającej się z jednoczesną kontrolą uprawnień do korzystania ze świadczeń zdrowotnych,
  • zapewnienie badania przez lekarza dyżurnego,
  • objęcie pacjenta doraźną opieką pielęgniarską i lekarską stosownie do jego stanu, w tym wykonanie niezbędnych badań i podanie leków,
  • przyjęcie do szpitala i przekazanie do oddziału pacjenta zakwalifikowanego do hospitalizacji lub odmowa hospitalizacji,
  • udzielenie porady i pomocy doraźnej pacjentowi niezakwalifikowanemu do hospitalizacji,
  • prowadzenie dokumentacji medycznej i statystycznej.

Przy trybie pilnym brak powyższych dokumentów nie stanowi przeszkody w przyjęciu do szpitala. Tryb pilny polega na natychmiastowym przyjęciu ze względu na nagłe pogorszenie się stanu zdrowia i o czym decyduje bezpośrednio lekarz Izby Przyjęć.

Dla zachowania bezwzględnego bezpieczeństwa pacjentów wprowadzono tzw. segregację medyczną pacjentów (TRIAGE). Każdy pacjent zgłaszający się do Izby Przyjęć poddawany jest ocenie medycznej i jest kwalifikowany do odpowiedniej kategorii. Należy pamiętać, że segregacja jest procesem dynamicznym i wymaga powtarzalności. Stan pacjenta zakwalifikowanego do którejkolwiek z grup może ulec zmianie i wówczas będzie wymagał zmiany priorytetu. Czas oczekiwania Pacjenta na udzielenie świadczenia medycznego może ulec wydłużeniu nawet do 8 godzin.

KATEGORIA CZERWONA – pacjent przyjmowany jest natychmiast.

KATEGORIA ŻÓŁTA – pacjent przyjmowany jest w następnej kolejności (bez zbędnej zwłoki) w sytuacji, gdy nie ma pacjentów zakwalifikowanych do kategorii czerwonej.

KATEGORIA ZIELONA – brak zagrożenia życia. Pacjent przyjmowany jest w trzeciej kolejności, gdy nie ma pacjentów z grupy czerwonej i żółtej. Czas oczekiwania w tej kategorii może wynosić od 6 do 8 godzin.

Izba Przyjęć nie jest miejscem, w którym udzielane są porady planowane (takie świadczenia pacjent może otrzymać w ciągu dnia u swojego lekarza rodzinnego lub lekarza specjalisty). Nie należy z niej korzystać w celu uzyskania m.in. recepty na stosowane przewlekle leki, zwolnienia lekarskie, skierowania do sanatorium oraz innych zaświadczeń i druków medycznych niezwiązanych z aktualnym zachorowaniem.

W przypadku braku zagrożenia  życia lub braku pogorszenia stanu zdrowia skutkującego zagrożeniem życia należy udać się do swojego lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej.  W soboty, niedziele oraz inne dni ustawowo wolne od pracy, a także od poniedziałku do piątku w godz. od 18:00 do 08:00 dnia następnego, należy zgłosić się o pomoc medyczną do nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

Zaświadczenia o czasowej niezdolności do pracy wystawiane są wyłącznie na ustny wniosek pacjenta złożony podczas udzielania świadczenia zdrowotnego przez lekarza:

Plik do pobrania