Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Szpital Powiatowy w Dzierżoniowie ODDZIAŁ NEONATOLOGICZNY - Szpital Powiatowy w Dzierżoniowie

ODDZIAŁ NEONATOLOGICZNY

Lokalizacja: Oddział znajduje się w budynku C, ul. Cicha 1 w Dzierżoniowie.

Telefon: 74 83 44 172.

Kierownik Oddziału: lek.  Piotr Jankowski specjalista w zakresie neonatologii.

Zastępca Kierownika Oddziału: lek. Adriana Andruszkiewicz specjalista w zakresie neonatologii.

Położna Oddziałowa: Irena Sienkiewicz – Jabłońska – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa neonatologicznego.

Informacje ogólne: Oddział Neonatologii jest jednostką I stopnia w systemie trójstopniowej organizacji opieki perinatalnej. Oddział udziela świadczenia podstawowej opieki medycznej nad noworodkiem urodzonym siłami natury, drogą cięcia cesarskiego oraz noworodkiem z porodu domowego i przyjętego do oddziału. Opieka dotyczy noworodków fizjologicznych, z ciąż niepowikłanych, urodzonych powyżej 37 hbd. Model opieki w Oddziale jest oparty o system „rooming – in” czyli matka razem z dzieckiem. W systemie rooming – in prowadzona jest diagnostyka wstępna noworodka w przypadku ciąż z obciążonym wywiadem położniczym, działania diagnostyczne w celu oceny stanu zdrowia noworodka, działania lecznicze w przypadku wybranych stanów patologicznych (zaburzenia adaptacyjne, przejściowy zespół zaburzeń oddychania – TTN, zakażenia wewnątrzmaciczne o łagodnym przebiegu, żółtaczki noworodkowe, przemijające zaburzenia glikemiczne).

W ramach opieki nad noworodkiem prowadzone są badania przesiewowe w kierunku chorób metabolicznych, realizowany jest program przesiewowego badania słuchu, testy pulsoksymetryczne, wykonywane są szczepienia ochronne zgodnie z wytycznymi zaktualizowanego kalendarza szczepień, profilaktyka choroby krwotocznej noworodka, porady laktacyjne. Wykonywane są przesiewowe badania ultrasonograficzne głowy i jamy brzusznej u każdego noworodka.

Oddział promuje i świadczy pomoc w zakresie karmienia piersią. Przeszkolony i fachowy personel udziela instrukcji na temat prawidłowego karmienia i pielęgnacji noworodka.

Wypis do domu noworodka fizjologicznego następuje w 48-72 godzinie życia.

W ramach rozszerzenia zakresu świadczeń opieki neonatologicznej świadczymy pomoc konsultacyjną noworodków w naszej Poradni Neonatologicznej do 6 tygodnia życia.