Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Szpital Powiatowy w Dzierżoniowie ODDZIAŁ PEDIATRYCZNY - Szpital Powiatowy w Dzierżoniowie

ODDZIAŁ PEDIATRYCZNY

Lokalizacja: Oddział znajduje się w budynku A, ul. Cicha 1 w Dzierżoniowie.

Telefony:  74 834 41 20

Kierownik Oddziału: lek.  Jadwiga Kostrzycka specjalista w zakresie neonatologii ze specjalizacją I stopnia z pediatrii.

Zastępcę Kierownika Oddziału:  lek.  Katarzyna Krupska  specjalista w zakresie pediatrii.

Pielęgniarka Oddziałowa: Maria Albrycht specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego.

Ogólne informacje: personel medyczny posiada wysokie kwalifikacje i duże doświadczenie zawodowe. Hospitalizujemy dzieci i w miarę możliwości młodzież do 18 roku życia. Celem Oddziału jest zapewnienie profesjonalnej opieki medycznej pacjentom wymagającym leczenia szpitalnego w pełnym zakresie ogólnopediatrycznym w warunkach  przyjaznych dziecku i minimalizujących stres związany z pobytem w szpitalu. Cel ten realizujemy poprzez:

  • dążenie do maksymalnego skrócenia czasu hospitalizacji, z uwzględnieniem niezbędnej diagnostyki i terapii,
  • stałą współpracę z lekarzami specjalistami  np. chirurgiem, okulistą, neurologiem, laryngologiem,
  • możliwość sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem przez opiekuna, przez 24 godziny, niezależnie od wieku dziecka,
  • nieograniczoną dostępność informacji o stanie zdrowia dziecka,
  • przyjemną i serdeczną atmosferę,
  • dostępność nieodpłatnego dla dzieci telefonu do mamy,
  • stałe podnoszenie kwalifikacji zatrudnionego personelu medycznego.